Dankwoord door Jan van Zanen na de overhandiging van het jubileumboek van Hofstads JeugdOrkest, 14 april 2023

 

Beste allemaal,

 

Veel dank voor dit, ik mag wel zeggen, ‘kloeke’ boek.

En natuurlijk Hofstads JeugdOrkest: van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.

Ik schreef het al in mijn voorwoord: jullie, leden én oud-leden, onder wie inmiddels vele beroepsmusici, zijn echte muzikale ambassadeurs van Den Haag.

En daar ben ik heel trots op.

Daarbij komt: jullie vertegenwoordigen iets heel kostbaars.

Een stad, ook Den Haag, kenmerkt zich door… beweging.

De stad is als een rivier.

Alles stroomt, alles is in beweging.

Maar de stad heeft ook een bedding nodig, een basis.

Die bedding is de vastigheid in ons bestaan, het fundament van onze samenleving.

Hofstads JeugdOrkest maakt deel uit van die bedding, van die basis.

Nu al honderd jaar lang.

En daar mogen we in Den Haag heel, heel blij mee zijn.

Want cultuur is van levensbelang voor de stad, voor ons allemaal.

Wat zou Den Haag zijn zonder de vele musici die hier actief zijn?

Wat zou Den Haag zijn zonder Hofstads JeugdOrkest?

Een saaie boel.

Daarom: gaat u alsjeblieft zo door, ook in de tweede eeuw van jullie bestaan.

Zodat ook de kinderen en jongeren van de toekomst plezier kunnen beleven aan het samen musiceren.

En wij, het publiek, daarvan mogen genieten.

Daar worden we allemaal, orkest én publiek rijker van.

En Den Haag wordt er nog mooier van.

Alle goeds gewenst en voor dadelijk: toi, toi, toi.