Toespraak door Jan van Zanen bij de viering van het 100-jarig jubileum van HKV Achilles en de uitreiking van een Koninklijke Erepenning, 1 oktober 2022

 

Beste Achillianen,

 

Wat aardig dat ik vandaag aanwezig mag zijn bij het eeuwfeest van HKV Achilles. Een sportclub geworteld in de vruchtenbuurt, taai dankzij hechte korfbalfamilies. We vieren samen honderd jaar sport en ontmoeting. We openen het vierde clubgebouw sinds de oprichting in 1922 en hebben zo dadelijk nog een moment met een officieel tintje.

Een fraaie foto, gemaakt bij het vijfjarig bestaan, toont zes zelfverzekerde jonge mensen. Zij richtten – met drie anderen – de vereniging op toen ze nog tieners waren. Het begin van een club met een rijke geschiedenis. De eerste twintig jaar heeft de club gezworven langs verschillende locaties en velden. Maar het grootste deel van de afgelopen honderd jaar zat de club hier aan het Pomonaplein.

Bij Achilles gaat het om korfbal en wat daarbij nodig is. Er kwam kunstgras, energiezuinige veldverlichting en er had een ‘samensmelting’ plaats met KV Ready. Uit die samensmelting is ondertussen al veel moois voortgekomen. Een bredere basis voor de club, een vernieuwd logo, een nieuw clubtenue en nog veel meer.

Bij Achilles gaat het ook om verbinding. De club heeft een hechte band met de buurt en de aangrenzende basisscholen. De accommodatie wordt ook al ruim twintig jaar gebruikt voor andere sporten: jeu de boules, tennis en seniorenfit. Studenten van de afdeling Sport en Bewegen van het Mondriaan College verzorgen het fitprogramma voor ouderen. Achilles biedt op haar beurt de faciliteiten en begeleide stageplaatsen. De vereniging staat midden in de samenleving en zet zich op de velden en vanuit het nieuwe clubgebouw meer dan ooit in voor laagdrempelig sporten, bewegen en ontmoeten in de eigen buurt.

En dan zijn er de goede doelen. De club heeft al eens samengewerkt met de Hartstichting en geld ingezameld met een sponsorloop. De jeugdleden doen ieder jaar mee met de Grote Clubactie en er is de Stichting Semmy. Sinds het overlijden van het jeugdlid Iris Rog in 2009, steunt de vereniging via de stichting met verschillende activiteiten onderzoek en behandeling van kinderen met hersenstamkanker.

De honderdjarige geschiedenis en vele verdiensten van de HKV Achilles zijn een reden om trots te zijn. Het is voor mij een eer om namens Zijne Majesteit de Koning, HKV Archilles een Koninklijke Erepenning uit te kunnen reiken. Van harte gefeliciteerd.

Mag ik voorzitter Wout Broers naar voren vragen om de Koninklijke Erepenning in ontvangst te nemen.