Toespraak ter gelegenheid van de 100e Integrale Handhavingsactie, 7 december 2022

 

Ploertendoders, honkbalknuppels en zwaar vuurwerk.

Zo maar een greep uit de ‘oogst’ van een recente Integrale Handhavingsactie, dit keer in Transvaal.

De honderdste Integrale Handhavingsactie is iets om even bij stil te staan, voordat u dadelijk aan de slag gaat.

Bijna tien jaar geleden, in 2013, is Den Haag begonnen met Integrale Handhavingsacties.

Dat betekent dat er inmiddels zo’n tien per jaar hebben plaatsgevonden.

Integrale Handhavingsacties hebben zich bewezen als een effectief middel in de strijd tegen misstanden in de Haagse wijken.

Bovendien geven we met deze acties een duidelijk signaal af naar de burger: wij nemen uw zorgen en gevoelens van onveiligheid zeer serieus.

En iedereen die denkt regels en wetten aan zijn laars te kunnen lappen, weet dankzij u dat wij ze, vroeg of laat, weten te achterhalen.

Wat ooit op kleine schaal begon is nu uitgegroeid tot een grote gecoördineerde actie waar zo’n twaalf partnerorganisaties en in totaal zo’n tweehonderd mensen aan meewerken.

We willen dat Den Haag een veilige en fijne stad is om te wonen, te werken en te bezoeken.

Reden temeer om de Integrale Handhavingsacties niet alleen voort te zetten, maar – zoals opgenomen in het coalitieakkoord – ook verder uit te breiden.

Om zo de veiligheid verder te vergroten, misstanden tegen te gaan en lieden die wat op hun kerfstok hebben bij de lurven te grijpen.

U heeft de afgelopen jaren goede resultaten bereikt.

En daarmee Den Haag veiliger gemaakt en de leefbaarheid vergroot.

Dank u wel voor uw inzet.

En: ga zo door.

De Hagenaars en Hagenezen zijn u er dankbaar voor.