Felicitatie door Jan van Zanen bij zijn bezoek aan de jubilerende Groote Sociëteit ‘Haagsche Club – Plaats Royaal’, 6 september 2023

 

Geacht bestuur en geachte leden van de Groote Sociëteit ‘Haagsche Club – Plaats Royaal’,

 

Hartelijk dank voor de uitnodiging om eens bij u langs te komen.

Met maar liefst 275 lentes bent u de oudste sociëteit van Den Haag, ja zelfs van Nederland.

Sterker nog, bij de oprichting in 1748 was de Grande Société een van de eerste in zijn soort in heel Europa.

Sinds het moment dat ik burgemeester mocht worden van deze mooie stad heb ik al enkele sociëteiten mogen bezoeken.

Mensen ontmoeten, spreken, horen wat hen beweegt: ik doe het bijzonder graag.

Sociëteiten, verenigingen, clubs, allemaal zijn zij onderdeel van het sociaal-culturele weefsel dat Den Haag maakt tot wat het is.

Zo was ik te gast bij uw overburen van Pulchri Studio, die vorig jaar een jubileum konden vieren.

Eveneens bij uw achterburen van de Vereeniging mocht ik een kijkje nemen.

En ook bij de Internationale Tafel van De Witte schoof ik aan.

U hoort het, als burgemeester kom je nog eens ergens.

Niets ten nadele van al deze ‘plaatsen van beschaafd vertier’, om de titel van het boek van Jan Hein Furnée aan te halen. *

Maar u bent zoals gezegd dus de oudste.

De Groote Sociëteit kent dan ook een rijke geschiedenis, die nauw verbonden is met de geschiedenis van deze stad en van ons land.

Volgens de kleinzoon van Gijsbert Karel Van Hogendorp is op de Grande Société in het geheim de landing van de prins van Oranje in 1813 voorbereid.

De Groote Sociëteit als kraamkamer van het Koninkrijk, dat is voorwaar niet niks.

Maar een rijke historie maakt het natuurlijk nog niet gezellig.

En de gezelligheid, de vriendschap, als ook het met elkaar iets kunnen betekenen voor de maatschappij, dat vormt uw onderlinge band, lijkt me.

Van harte gefeliciteerd met dit bijzondere jubileum.

En voor de toekomst wens ik u alle goeds.

 

*Jan Hein Furnée, Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag 1850-1890 (Amsterdam, 2012)