Toespraak Lustrumviering en uitreiking Stadspenning 50 jaar Vrienden van Den Haag 13 mei 2023

 

Beste Vrienden van Den Haag,

Vijftig jaar geleden kwamen betrokken Hagenaars samen om de voorgenomen sloop van het Kurhaus te voorkomen. Het Kurhaus staat nog altijd overeind en dat is mede te danken aan de bevlogen inzet van de vereniging. Sindsdien bent u als Vrienden van Den Haag altijd blijven opkomen voor het cultuurhistorisch erfgoed en de leefbaarheid van de stad.

Juist toen moderne stadsontwikkeling maar al te vaak neerkwam op sloop van karakteristieke panden, demping van grachten, betonbouw en brede autowegen, heeft u het belang van behoud bevochten. Om cultuurhistorische redenen, maar ook uit oogpunt van leefbaarheid en herkenbaarheid. Voor een stadsidentiteit waarop Hagenaars en Hagenezen van allerlei slag en herkomst trots willen zijn.

De lijst met stedelijke ontwikkelingen waarover u zich heeft gebogen is lang. Hij loopt van het Kurhaus en de plannen voor een nieuw stadhuis tot inzet voor bescheiden bouw bij de vuurtoren van Scheveningen en respectvolle omgang met het KLM-gebouw en het Plesmanduin. Bij al die ontwikkelingen heeft u zich kritisch constructief opgesteld. Dat blijkt ook wel uit de waardering die oud-bestuurders van de stad voor uw werk uitspreken.

Vanuit verschillende werkgroepen legt u als vrijwilligers van de ‘Vrienden’ steeds een inhoudelijke, bevragende houding aan de dag. Daar zal ook in de komende decennia behoefte aan blijven. Want onze stad zal in inwonertal blijven groeien, terwijl de uitbreidingsmogelijkheden heel beperkt zijn. Het betekent dat we zullen moeten verdichten en niet om hoogbouw heen kunnen.

Tegelijkertijd is ruimte nodig voor aanpassing aan klimaatverandering, voorzieningen, groen en leefbaarheid. Vooral buiten de historische binnenstad zullen deze dilemma’s zich doen voelen. Ook daar zal behoefte zijn aan meedenkers met historisch besef. De expertise die de vereniging de afgelopen halve eeuw heeft opgebouwd, komt daarbij in de komende decennia ongetwijfeld goed van pas.

De vereniging kan terugzien op een halve eeuw voor cultureel erfgoed en leefbaarheid. Tegelijkertijd dient zich een opdracht aan voor de komende halve eeuw. Een mooi moment om uw verdiensten en de belofte voor de toekomst kracht bij de zetten met een blijkt van waardering vanuit de gemeente.

Laat deze toekenning van de Stadspenning een aanmoediging zijn voor verbreding van de belangstelling en het werkterrein van de Vereniging Vrienden van Den Haag.

Van harte gefeliciteerd.