Felicitatie aan de Haagse Jazz Club bij de viering van het 75-jarig bestaan, 24 april 2022

 

Geachte leden van de Haagse Jazz Club,

Geacht bestuur, Wim en Fons,

Geacht publiek,

Met een jaar vertraging, als gevolg van corona, kan nu gelukkig toch het 75-jarig bestaan worden gevierd van de Haagse Jazz Club.

Het bestuur dank ik van harte voor de uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn.

U heeft me er een groot plezier mee gedaan, want ik hou erg van jazz.

Bovendien beschouw ik het als een grote eer om uw gast te mogen zijn.

De Haagse Jazz Club is immers de oudste nog bestaande jazzclub van Nederland.

Maar bovenal omdat de Haagse Jazz Club vanaf haar oprichting zo’n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan Den Haag als jazzstad.

In het naoorlogse Den Haag zorgde de Haagse Jazz Club ervoor dat de jazz weer tot bloei kwam.

Natuurlijk met het Dutch Swing College, Rita Reys en andere vaderlandse grootheden van de jazz.

Maar ook met internationale sterren als Duke Ellington, Louis Armstrong en Sidney Bechet, die u tot uw ereleden mag rekenen.

Tot op de dag vandaag zorgt u ervoor dat er, van oktober tot mei, elke zondag jazz klinkt in Den Haag.

En dat erop gedanst wordt.

Van harte feliciteer ik u met dit bijzondere jubileum.

U heeft me weer herinnerd aan die gouden regel, ja in zekere zin levenswijsheid:

“It don’t mean a thing, if it ain’t got that swing”…