Toespraak door Jan van Zanen bij de jubileumviering 75-jarig bestaan volkstuinvereniging Florence Nightingale, 27 augustus 2022

 

Dank voorzitter (Wim) van Grol,

Bestuurslid van de AVVN Hans van Leeuwen,

Beste tuinders en genodigden,

 

Dank voor de gastvrijheid en leuk dat ik iets mag zeggen bij deze viering van het 75-jarig jubileum.

Gepast ook, want ik ben als burgemeester beschermheer van het volkstuinwezen in Den Haag.

Bovendien ben ik al jaren fan.

De volkstuinbeweging heeft van oudsher tot doel stadsmensen in contact te brengen met de natuur, ontspanning te bieden en de kans te geven om eigen groenten te verbouwen.

Van de oogst moet u het niet meer hebben, denk ik.

De andere doelstellingen staan nog er nog fris bij. Ook hier op het volkstuinpark Florence Nightingale.

 

Om aan 75 jaar te komen moeten we tellen vanaf 1947.

Het begon aan de Leyweg 1.

Met nutstuintjes, gereedschapsschuurtjes van oud hout en golfplaat en een geïmproviseerd winkeltje met tuinbenodigdheden.

 

Zoals volkstuinen in de stad vaker overkomt, moest de ‘Leyweg 1’ wijken voor nieuwbouw.

In dit geval de bouw van het Leyenburg ziekenhuis.

Op de nieuwe locatie werd het vanaf 1968 allemaal ‘netter en beter’.

Ik vermoed dat oudere tuinders nog wel eens met weemoed aan het rommelige Leyweg 1- terrein hebben teruggedacht.

 

Het nieuwe complex kreeg ook een nieuwe naam: Volkstuinpark Florence Nightingale, naar het nabijgelegen Florence Nightingale park.

Hier floreert de vereniging nu al meer dan een halve eeuw.

Dat is niet alleen fijn voor de tuinders, hun familie en vrienden, maar ook voor de omgeving en de stad Den Haag.

Hier groeit en bloeit de stadsnatuur, hier worden workshops milieuvriendelijk tuinieren gegeven en zijn er soms activiteiten voor de bewoners van verzorgingshuis Houtwijk.

Hier zorgt het volkstuincomplex voor een oase van rust en groen in een steeds drukker stadsdeel.

Een tuincomplex en openbaar wandelpark waar steeds meer mensen even bijkomen, hun boterham eten en van de natuur genieten.

Een belangrijke functie in een hectische stad.

Met dank aan de niet-aflatende inzet van bestuur en leden van de volkstuinvereniging Florence Nightingale.

 

Ik wens u een fijne jubileumviering en nog vele jaren tuinplezier.