Welkomstwoord door burgemeester Jan van Zanen bij de Aangifte Dag Den Haag, 1 mei 2021

Beste studenten en cliënten,

Goed dat de Aangifte Dag Den Haag ook dit jaar doorgaat. Hulde voor de inzet en het improvisatietalent van de stichting Belastingwinkel Rotterdam en het filiaal Den Haag.
Al veertig jaar lang helpen studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie aan de Erasmus Universiteit kosteloos bij belastingvragen. Belastingadvies voor wie zich geen belastingadviseur kan permitteren, hulp bij het invullen van formulieren.
Sinds 2016 verzorgt de stichting Belastingwinkel Rotterdam SBR ook de Aangifte Dag Den Haag. Ik ben daar blij mee. Want aangifte doen is voor veel mensen makkelijker geworden – het meeste staat al ingevuld – maar zodra er bijzonderheden zijn, blijft het lastig. Bovendien heeft de belastingdienst de blauwe envelop de deur uit gedaan. Het gaat steeds meer digitaal. En daar hebben de cliënten van de belastingwinkel soms moeite mee.
Daar staan ze overigens niet alleen in. De Nationale Ombudsman heeft al vaak geroepen dat de digitale communicatie van overheden, nutsvoorzieningen en bedrijven ervoor zorgt dat mensen in de problemen raken. En dat geldt niet alleen voor lager opgeleiden en ouderen.
Ook universitair studenten kijken niet op tijd in hun digitale berichtenbox, laten vorderingen op hun beloop en belanden zo in de schulden. Wie zich herkent: je bent niet de enige. Een schrale troost voor wie zijn problemen voor zich hield omdat je ze als hoger opgeleide niet hoort te hebben. Het zegt iets over schaamte en over de kwaliteit van de communicatie met burgers en klanten.
Digitalisering is niet het enige probleem. Bij goede communicatie met burgers en klanten hoort ook duidelijke taal. Met het programma Direct Duidelijk maakt de overheid daar werk van. ‘Wij’ van de gemeente Den Haag hebben dat enthousiast opgepakt. Daarvoor kregen we de Direct Duidelijk-prijs voor coronacommunicatie. Daar zijn we trots op, maar het is vooral een aansporing om al onze communicatie Direct Duidelijk te laten zijn.
Tot slot. Goede communicatie is communicatie tussen mensen. Dat kan vaak digitaal. Dat is efficiënt en meestal wel zo prettig. Ook voor burgers en klanten. Maar het kan niet altijd het persoonlijk contact aan de telefoon of de balie vervangen. Daarom wordt er van verschillende kanten op aangedrongen dat overal in uiterste instantie persoonlijk contact mogelijk moet zijn. Daarom is het ook goed dat de Belastingwinkel deze dag organiseert. Keurig coronaproof, maar wel face-to-face.
Het wordt ongetwijfeld leerzaam en onderhoudend, maar het is niet waar het vandaag om draait. Zo’n vijftig vrijwilligers van de SBR zullen ongeveer honderdvijftig cliënten helpen met hun aangifte. Zij laten daarmee zien dat de traditie die veertig jaar geleden begon, nog altijd springlevend is. Ze laten ook zien hoe belangrijk het is dat we achter onze systemen en algoritmen altijd de mensen blijven zien.

Dank u wel.