Ada Hayes-Sonneville

Mevrouw Hayes, beste Ada,

 

Het is uw echtgenoot die u heeft voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding.

Dat is ontroerend en geeft blijk van zijn steun en waardering voor de veertig jaar van vrijwilligerswerk die u inmiddels heeft volgemaakt.

De ondersteuning van het voorstel toont dat hij daarin zeker niet alleen staat.

Als jonge moeder begon u – samen met een vriendin die u nog altijd regelmaat treft – de Peuterspeelzaal ’t Kwetternest. Heet ze Ineke? Zit ze in de zaal? Dag Ineke.

Nadat het benodigde certificaat gehaald was, kreeg de speelzaal voor vier ochtenden in de week een lokaal in de basisschool van uw kinderen.

Meer dan twintig jaar deed u spelletjes, heeft u voorgelezen en heeft u peuters leren omgaan met vreugde, verdriet en elkaar.

In de loop der jaren nam de professionalisering in het peuterwerk toe.

De verhuizing van de speelzaal naar een nieuwe school, was het moment waarop u plaats maakte voor gediplomeerde leidsters.

Met uw collega van destijds, deelt u nog altijd warme herinneringen aan die periode.

Kort daarna bent u begonnen als ondersteuner van beroepskrachten in Verpleeghuis Dorestad.

Eerst als vrijwilliger op de dagbehandeling van mensen met een psychiatrische achtergrond.

U organiseerde en begeleidde het bezoek en hielp bij de uitvoering van activiteiten op de afdeling.

Daarbij hield u altijd oog voor persoonlijkheid van de patiënten.

Later was u vrijwilliger op verschillende andere verpleegafdelingen en hielp bij grotere activiteiten zoals diners, barbecues en Kerstmarkten.

Verpleeghuis Dorestad is er voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening, meestal in combinatie met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Het maakt dat van professionals én vrijwilligers veel wordt gevraagd.

U heeft als mentor getoond te beschikken over de tact, het geduld en de humor die nodig is om met patiënten een vertrouwensband op te bouwen.

Rond 2008 heeft Dorestad een commissie opgezet voor de speciale palliatieve zorg die voor deze doelgroep nodig is.

U bent in een Haags hospice opgeleid tot vrijwilliger palliatieve zorg en heeft zich in het verpleeghuis verder bekwaamd in de specifieke zorg voor deze patiënten. Een aantal patiënten is inmiddels in de laatste levensfase door u begeleid.

Mevrouw Hayes, Ada,

Juist in de speciale setting waar veel van professionals én vrijwilligers wordt gevraagd, bent u voor Dorestad een zeer gewaardeerde en waardevolle vrijwilliger.

Voor dit werk, maar zeker ook voor uw langjarige betrokkenheid bij peuterspeelzaal ’t Kwetternest, heeft u een lintje verdiend. U krijgt daarom van de Koning een onderscheiding.