Toespraak door Jan van Zanen bij het afscheid van Kavita Parbhudayal en Anne Mulder, 13 december 2023

 

Kavita, Anne,

Het gaat dezer dagen veel over bestaanszekerheid.

Over wat het is, over wat een nieuw kabinet moet doen om het te verbeteren en over de vraag wat een college van burgemeester en wethouders eraan kan doen voor zijn inwoners.

Een ding is wel duidelijk: als wethouder geniet je nauwelijks bestaanszekerheid.

Jullie wisten dat natuurlijk al voor je ‘ja’ zei tegen het wethouderschap, maar dat is toch iets anders dan zelf ervaren dat het zomaar afgelopen kan zijn.

Ruim een half jaar geleden bleek het niet te lukken om als toenmalige coalitiepartijen voldoende – althans volgens de VVD – in gesprek te gaan met Hart voor Den Haag.

Daaruit trok de VVD de conclusie.

Het betekende jullie terugtreden en een nieuwe fase in de politieke verhoudingen in onze stad.

Hoe jullie het afgelopen half jaar hebben beleefd weet ik natuurlijk niet, maar ik proef een zekere ontspanning.

Kavita,

Je bent geboren en getogen in Nickerie, Suriname.

In 1992 kwam je naar Nederland om in Rotterdam te gaan studeren en jezelf bredere ontwikkelkansen te gunnen.

Je specialiseerde je in monetaire- en macro-economie.

Inmiddels woon je een kwart eeuw in Den Haag.

Je geniet, naar eigen zeggen, nog altijd van de stedelijke dynamiek, de veelkleurigheid van de stad, de cultuur, de mensen.

Je bent geen ‘partijtijger’ die na lange jaren folderen en vergaderen een publieke functie is gaan vervullen.

Wel een liberaal die met veel liefde en compassie naar met name onze ouderen en kinderen kijkt.

Maar ook een die wijst op de eigen verantwoordelijkheid.

Daaruit spreekt geen hartvochtigheid, maar respect dat wars is van paternalisme.

Het was een bijzondere carrièrestap van directeur financiën naar het wethouderschap Zorg, Jeugd en Volksgezondheid.

Van ambtenaar naar bestuurder.

Daarin ben je volgens je ambtelijke ondersteuners in je eerste periode enorm gegroeid.

Je achtergrond als econoom en directeur financiën hebben daarbij geholpen, net als je gevoel voor cijfers en je vaardigheid in hoofdrekenen.

Je hebt daarmee onder meer een forse taakstelling op jeugd en WMO volbracht, zonder de rechten op passende hulp aan te tasten.

Een prestatie waarop je terecht trots bent.

In je korte tweede periode als wethouder Werk, Wijken en Dienstverlening, heb je zeker voordeel gehad van je opgebouwde reputatie.

Iedereen wist dat je de begroting als geen ander kende, dat je als ‘dossiervreter’ alles altijd gelezen leek te hebben en een uitstekende antenne had voor politiek gevoelige dossiers.

Bij dit alles was er altijd de zorg en aandacht voor je inwonende ouders, maakte je tijd vrij om als vrijwilliger bijles te geven aan kinderen die dat nodig hebben en nam je jouw team bij vrijwel alles in vertrouwen. Zijn er dan helemaal geen kanttekeningen te plaatsen?

Jawel hoor.

Je was veeleisend en kon bij vlagen kortaf zijn.

Maar voor sommigen was er een andere storende factor: je kon ongelofelijk lang van stof zijn.

Vaak – en niet alleen door mij – ben je gemaand om korter te antwoorden.

Gelukkig had je bij de raad en in andere gremia een hoge gunfactor.

Het ga je goed.

Anne,

Anders dan Kavita had je voor je wethouderschap al een stevige politieke carrière achter de rug.

Of dat begon met folderen en vergaderen weet ik niet zeker.

Je was wel medewerker van de Tweede Kamerfractie, een vol decennium Kamerlid en recenter gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de VVD in Den Haag. Wel net als Kavita heb je een ambtelijk verleden.

In jouw geval bij de ministeries van Financiën en BZK.

Je hebt gediend als ‘blauwhelm’ bij de VN-vredesmacht in Bosnië.

Je was er ‘verbindelaar’, die functie schijnt echt zo te heten.

Een periode die diepe indruk heeft gemaakt. Nog altijd speelt het drama van Srebrenica een belangrijke rol in je leven.

Je vertelt erover op scholen en bent zeer actief in de Dutchbat gemeenschap.

Je treedt op als docent-veteraan en als gastspreker over je dienstplichttijd bij Unprofor, Dutchbat III.

Ook als wethouder trad je naar voren bij herdenkingen.

Als wethouder was je sinds 27 september 2022 aanvankelijk belast met Financiën, stadsontwikkeling en de stadsdeelportefeuille Scheveningen.

Later met mobiliteit, buitenruimte, stadsnatuur en afval.

Het betekende een balanceer-act tussen de autoluwe ambities van het college en de autominnende achterban.

Een gevecht voor behoud van de buitenruimte in een verdichtende stad en tegen het afval op straat.

Het was knokken tegen de hoofdpijndossiers van voorgangers.

Maar ook scoren met het Actieplan Scheveningen.

Een integrale aanpak van de problemen die in de zomer voor je aantreden hoog hadden opgespeeld.

Een plan opgesteld met bewoners en ondernemers, een succes dat voorbeeld werd voor andere gebieden waar veel tegelijk aan de hand is.

Voor jou als Scheveninger en portefeuillehouder een mooie opsteker.

En dan de oplevering van de Rotterdamse Baan, een echt VVD-project zei je zelf.

Een succes dat op het moment van onthulling – gelukkig alleen letterlijk – in het water viel.

Daar stond je.

In de stromende regen met minister Cora van Nieuwenhuizen voor een slagboom van de Victorie Boogiewoogie tunnel die niet open wilde.

En natuurlijk Amare.

De plek waar we nu bijeen zijn.

Een ingewikkeld dossier bij uitstek dat je op 2 september 2021 mocht overdragen aan de gebruikers van het pand.

Vijftien jaar na de eerste plannen en nu nog altijd geen gesloten boek.

‘Naast het stadhuis staat vanaf nu het huis van de stad’, sprak je bij de overdracht.

‘Wat mij betreft pas een succes als iedere Hagenees een keer is geweest’.

Dat je daarbij niet alleen dacht aan concerten van het Residentie Orkest of voorstellingen van het Nederlands Danstheater, was meteen duidelijk.

Je verheugde je erg op het reünie-optreden van de Dolly Dots.

Ben benieuwd of je nog geweest bent.

Anne,

Je was op het stadhuis geliefd bij je medewerkers.

Om je humor, relaxte werkstijl en loyaliteit naar de mensen om je heen.

Die eigenschappen en kwaliteiten hebben ook anderen steeds gezien.

Waar je ook terecht komt zal dat altijd voor je pleiten.

Het ga je goed.

 

Ten slotte Kavita, Anne,

Het is mij een eer en genoegen jullie allebei de Gouden Vroedschapspenning te mogen uitreiken.

Een blijk van waardering van de stad voor jullie inzet als wethouder.

Van harte gelukgewenst.