Raadsvergadering 30 november 2023, afscheid van Mikal  Tseggai

 

Geachte leden van de raad, lieve Mikal,

 

Zestien jaar geleden – je was toen twaalf – schijn je op televisie gezegd te hebben dat je politicus wilde worden.

Als dat klopt heb je er nog best lang mee gewacht, je was al tweeëntwintig, voordat je in 2018 als raadslid plaatsnam in deze zaal.

Je was toen het jongste raadslid, dat wel.

Vervolgens werd je ook nog de jongste fractievoorzitter in onze raad.

Als raadslid had je aandacht voor de thema’s onderwijs, integratie, stadsontwikkeling en wonen en veiligheid.

Nou ja, ‘aandacht voor’ is wat zwak uitgedrukt, zeker als het om jouw inzet ging, met name op de terreinen onderwijs, integratie en wonen.

Ik citeer uit een recent artikel:

‘Kansengelijkheid is wat haar drijft, zowel in de gemeenteraad als straks in de Tweede Kamer’, zo heet het daar.

Zelf zeg je in dat artikel: “Het zou fijn zijn als onze samenleving iets minder ingericht zou zijn op mazzel, maar dat we een systeem hebben waarin iedereen een betaalbaar huis kan vinden en dat elk kind een eerlijke kans krijgt, ongeacht het inkomen van je ouders of wat je afkomst is.

Dat is iets wat ik probeer te bereiken in de politiek.”

Einde citaat.

Wat betreft die kansengelijkheid,  je zette je specifiek in voor, onder andere:

extra aandacht voor basisschoolleerlingen in achterstandswijken, toegankelijke huiswerkbegeleiding, de aanpak van stagediscriminatie van mbo-studenten, het tegengaan van zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt en van discriminatie op de woningmarkt, het stimuleren van goede verhuur en de aanpak van schimmel in huurwoningen.

Mikal,

Je verlaat deze raadzaal.

Je neemt zitting in de Tweede Kamer hier verderop, waar je aandacht zult blijven hebben voor kansengelijkheid.

Toch zullen met name twee landelijke thema’s niet geheel nieuw zijn voor jou.

Op beide terreinen toonde jij je in deze raadzaal reeds nadrukkelijk betrokken:

als eerste noem ik het monument voor de Trans-Atlantische slavenhandel dat zal verrijzen op het Lange Voorhout.

Met de komst van dit monument is een belangrijke stap gezet in het proces om het slavernijverleden deel uit te laten maken van ons collectieve geheugen.

Een monument dat wij danken aan jou en mede-raadslid Serpil Ates, die vorig jaar vertrok.

Het tweede thema is uitermate actueel aangezien de Goedheiligman weer (dit jaar in weer en wind) met zijn gevolg in ons land is gearriveerd:

een meerderheid van onze raad stemde in 2019 in met jouw motie voor een inclusief Sinterklaasintocht met een Piet voor alle Haagse kinderen.

In hetzelfde artikel waar ik net uit citeerde, roep je jongeren op om actief mee te doen in de politiek.

Je hebt een boodschap voor ze, die ik hier graag herhaal.

Net als jij ben ik verslaafd aan de publieke zaak.

Ik citeer jou:

“Sommige jongeren zeggen: ik ben niet geïnteresseerd in politiek en wil me daar niet mee bemoeien.

Maar politiek bemoeit zich wel met jou”.

Einde van een citaat dat heel duidelijk de noodzaak van politieke betrokkenheid onderstreept.

Ik ben het er zeer mee eens.

 

Lieve Mikal,

Graag wens ik je succes toe met je verdere politieke loopbaan.

Het ga je goed.

Vergeet de gemeenten niet.

Als dank voor je inzet als raadslid, reik ik je hierbij namens het gemeentebestuur de bronzen vroedschapspenning uit.