Woorden van dank bij het afscheid van de oud-consuls van de Oorlogsgravenstichting, 27 juni 2024

 

Meneer Feij en meneer Eijssens,

Beste Wim en beste Henk,

 

Heel veel dank voor uw inzet als consul namens de gemeente voor de Oorlogsgravenstichting.

Den Haag koestert een bijzondere band met de Oorlogsgravenstichting.

Niet alleen omdat de stichting hier sinds 1946 is gevestigd en vanwege het Militaire Erehof op de Algemene Begraafplaats.

De jaarlijkse herdenkingen daar op 10 mei zijn en blijven indrukwekkende gebeurtenissen.

Zeker in het licht van de oorlog die op dit moment woedt aan de oostkant van Europa, in Oekraïne.

Onlangs heb ik daar, in Boetsja, de graven bezocht van militaire én burgerslachtoffers.

Werd er stil van.

Als internationale stad van vrede en recht zet Den Haag zich in voor het levend houden van de herinnering aan de militairen die hun leven gaven voor onze vrijheid én aan iedereen die het slachtoffer werd van oorlogsgeweld en onderdrukking.

U heeft daar jarenlang een belangrijke rol in gespeeld.

Nogmaals, dank u wel.

En voor de toekomst wens ik u alle goeds.

Moge die ons vrede brengen.