Afscheid van Sebastian Kruis, 20 juni 2024

Geachte raad, beste Sebastian,

Oktober 2018 was je installatie namens de PVV in onze raad.

Onvoorzien.

Je volgde Willie Dille op, die zo tragisch kwam te overlijden.

Je hield je bezig met thema’s op het vlak van openbare orde en veiligheid, bestuur, integratie, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en zorg en welzijn.

Je toonde je een vurige pleitbezorger voor zero tolerance op diverse vlakken.

Zo pleitte je voor het sluiten van alle shisha-lounges in Den Haag, voor preventief fouilleren op de boulevard en een zero tolerance beleid jegens overlastgevers aldaar.

Ook vond je dat meer integrale handhavingsacties nodig waren, bij de aanpak van ondermijning.

Recentelijk riep je op om ondoordringbare hekken te plaatsen bij de Utrechtsebaan  om demonstraties op die plek tegen te gaan.

Als het om duurzaamheid ging, was je eveneens vrij stellig.

Het budget daarvoor kon in jouw ogen beter aangewend worden voor de bouw van ondergrondse parkeergarages.

Op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling toonde je je meer een voorstander van renovatie dan van bijbouwen, zoals bij het Koninklijke Conservatorium.

Tevens had je zo je eigen ideeën over ons lokaal bestuur, met name over ons college.

Zo diende je eens een motie in om alle wethouders permanent uit het stadhuis te verhuizen.

Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid waren thema’s waar jij je zachte sociale kant liet zien.

Je keerde je tegen verdere bezuinigingen op deze terreinen.

Vlak voor je vertrek boekte jouw fractie een succes, dankzij jouw politieke slimheid.

In de vergadering hiervoor nam de raad het initiatiefvoorstel van je fractievertegenwoordiger Bescherm beschermde stadsgezichten in Den Haag aan.

Je haalde het vier keer van de agenda van de raad af, telkens als het door afwezigheid van voorstemmers geen meerderheid zou halen.

Tenslotte.

Over een ding zul je niet met mij in debat gaan op deze plek, vermoed ik.

Namelijk, dat je een voorbeeld bent als het gaat om kort en bondig een standpunt formuleren, in heel helder Haags.

Nu vertrek je naar Brussel.

Althans, je neemt afscheid als raadslid.

Tegelijk blijf je bij ons, als fractievertegenwoordiger.

Bijzonder.

Want, ik neem nu namens de raad afscheid van jou.

Om jou hierna namens de raad welkom te heten als fractievertegenwoordiger.

Oftewel: het ga je goed in Brussel.

Tot ziens.

Mag ik je hierbij de vroedschapspenning overhandigen.