Afscheid van Chris van der Helm, raadsvergadering van 25 april  2024

 

Geachte raad, beste Chris,

Vandaag neem jij, 37 jaar jong, als nestor van deze raad, afscheid van ons lokaal bestuur.

Je kwam in 2010 namens de PVV in de raad.

In 2014 ging je verder als eenmansfractie.

Om in 2018 namens de VVD-fractie weer plaats te nemen in deze zaal.

Als raadslid zette je je op diverse vlakken en in verschillende hoedanigheden in voor Den Haag.

Je hield je vooral bezig met thema’s op het vlak van de leefomgeving, leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid.

Waarbij het stadsdeel Loosduinen je nadrukkelijke aandacht kreeg.

Zo kreeg je samen met bewoners een opknapbeurt voor elkaar van de openbare ruimte en groen in Nieuw Waldeck, Houtwijk en Kraayenstein en werd het stadspark Mozartpark gerealiseerd.

Je maakte je sterk voor de aanpak van overlast en onveiligheid, als gevolg van dronkenschap en wildplassen, onder meer in winkelcentrum De Savornin Lohmanplein.

Je deed de suggestie om een vervuiler die voor de vierde keer wordt betrapt, een hogere boete op te leggen, of drie dagen lang een deel van de stad te laten schoonmaken.

Je pleitte voor het verbeteren van oversteekplaatsen bij verzorgingshuizen in Loosduinen.

Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid in andere delen van de stad gingen je aan het hart.

Je maakte je druk om de ravage in de binnenstad als gevolg van door meeuwen en ratten opengetrokken afvalzakken.

Snelle plaatsing van ondergrondse afvalcontainers was hard nodig,  stelde je.

Onlangs nog vroeg je aandacht voor kapotte tegels in de Grote Marktstraat.

Als het om duurzaamheid ging vond je dat je niet zomaar woningen van het gas moet afhalen zonder goed alternatief.

Isolatie van woningen, was daar in jouw ogen een van.

Terugkijkend op jouw aanwezigheid hier was er, naast Loosduinen, nog een dossier, waar je zeer goed in was ingevoerd.

Dat van de energietransitie.

Zo bleek bij de energietransitie van het Statenkwartier en de Leiding door het Midden.

 

Over wat jou dreef als raadslid was je zelf heel duidelijk.

Ik citeer jou:

‘Ik ben een volksvertegenwoordiger. De stad in de raad brengen, dat is de rode draad.’

Einde citaat.

 

Ik zei eerder al dat je in diverse hoedanigheden als raadslid Den Haag diende.

Je leidde het Presidium van 2018 tot 2022.

Zo kwam het voor dat je als plaatsvervangend voorzitter de raad voorzat.

Zo ook in een in menig opzicht bewogen periode voor ons lokaal bestuur.

En daarmee ook voor de stad: op bestuurlijk, menselijk en maatschappelijk vlak.

In een interview over je afscheid zei je er het een en ander over en wat het voor jou betekende.

Ik citeer jou:

‘Ik bevond mij in het oog van de storm.’

Einde citaat.

Een treffende constatering, kan ik alleen maar vaststellen.

 

Chris,

Je verlaat de raad na veertien jaar, ik citeer jou:

‘buffelen’ en ‘doorknokken voor de stad.’

Einde citaten.

Je was daar nog graag mee doorgegaan.

Maar, het raadswerk is niet te combineren met je jonge gezin en nieuwe baan.

Zelfs niet voor jou.

 

Nu ik namens de raad afscheid van je neem, doe ik dit in het besef dat dit een bijzonder afscheid is, anders dan anders.

Bijzonder voor mij, daar jij als voorzitter van het Presidium de vertrouwenscommissie voorzat bij de sollicitaties van kandidaat-

burgemeesters in 2020.

In die hoedanigheid maakte jij mijn komst naar Den Haag bekend.

Vrij vertaald heette jij mij namens raad en stad welkom als burgemeester en voorzitter van deze raad.

Nu mag ik namens raad en stad jou uitzwaaien.

 

Dat doe ik hierbij:

Mag ik je namens ons gemeentebestuur danken voor je inzet gedurende veertien jaar voor Den Haag in de verschillende hoedanigheden, die ik net noemde.

Graag overhandig ik je hierbij de Gouden Vroedschapspenning.

En, er is nog iets Chris,

Vandaag, twee dagen voor Koningsdag, mag ik je meedelen dat je ook een Koninklijke onderscheiding ontvangt.

Van harte gefeliciteerd.