Toespraak bij het vertrek van gemeenteraadslid Fonda Sahla, 4 november 2021

 

Beste Fonda,

Je bent net beëdigd als lid van de Tweede Kamer, waar je Rens Raemakers vervangt.

Dat jij daarvoor bent gevraagd, verbaast niemand.

Althans niemand van ons hier.

Voor ons geldt: je kwam, zag en overwon.

Sinds je maart 2018 als nieuw raadslid binnenkwam, maakte je indruk.  Hier en buiten deze raadzaal.

 

Het begon met een kritische brief van jou aan de minister van Onderwijs, onze voormalige wethouder Ingrid van Engelshoven, omdat je zoon in jouw ogen niet dezelfde kansen kreeg als andere leerlingen in de stad op witte scholen.

Je raakte betrokken bij diverse overleggen als oudercoördinator en als lid van de Gemeentelijke medezeggenschapsraad.

Je stond mede aan de wieg van de Transvaal Universiteit, een soort zondagsschool voor kinderen uit de buurt, waar belangrijke mensen uit het bedrijfsleven en de politiek worden uitgenodigd om de wereld aan mogelijkheden aan de kinderen mee te geven.

 

Vervolgens kwam je in de gemeenteraad.

Je passie voor onderwijs bleek al snel na je beëdiging in maart 2018.  Je was nog maar net raadslid, of je  diende een initiatiefvoorstel in met concrete plannen om het aanbod van studieplekken uit te breiden, onder meer in leegstaande kantoor- en winkelpanden.

 

Je had nog een passie, die voor gelijke kansen.

Dat kwam onder meer naar voren bij je inspanningen voor integratieklassen op Haagse basisscholen.

Dit zijn aparte klassen voor speciaal basisonderwijs op reguliere scholen.

“Door het systeem met integratieklassen krijgen kinderen de begeleiding die ze nodig hebben, zonder uit hun vertrouwde schoolomgeving weg te moeten”, zei je op Den Haag FM.

 

Ook belangrijk: dankzij jou vindt later deze maand het eerste Kindervragenuur plaats in deze raadzaal.

Kinderen nemen dan voor één uur deze zaal over om vragen te stellen aan college én gemeenteraad, zodat wij als gemeentebestuur door de ogen van kinderen kunnen kijken naar onze werkwijze en besluitvorming.

 

Fonda,

Zoals ik eerder zei: ook buiten deze raadzaal maakte je indruk.

In 2020 ging de Els Borst Inspiratieprijs naar jou.

Dat is een prijs die D66 geeft aan vrouwen die de partij ziet als lokale rolmodellen.

Binnen je eigen fractie zul je zeer gemist worden als aanjager van vragen en initiatieven.

Vaak al om half 7 ’s ochtends schijn je naar fractiegenoten te appen: moeten we hier niet iets mee?

Ook zullen ze het voortaan zonder jouw gevoel voor humor moeten doen, een  bijzondere vorm van humor zelfs, is mij verteld.

De eerste keer toen je zo’n grap maakte, was het even stil in de fractie omdat niemand dat van je verwachtte.

Ik citeer een fractiegenoot: ‘Ze lijkt heel braaf, maar zij maakt de meeste grappen.

Als je denkt dat het niet gekker kan, dan komt Fonda nog scherper uit de hoek.’

 

Tot slot Fonda:

De manier waarop jij mensen uit jouw wijk Transvaal en jeugdige Hagenaars  een stem geeft zal zeer worden gemist hier lokaal,

maar – daar ben ik zeker van – zal des te luider klinken op landelijk niveau.

Namens Den Haag, Transvaal in het bijzonder, dank ik je voor je inzet voor onze stad.

Het ga je goed.