Afscheid van Gideon van Meijeren, raadsvergadering 25 januari 2024

 

Geachte leden van de raad, geachte heer Van Meijeren,

 

Sinds eind maart 2022 maakt u namens Forum voor Democratie deel uit van onze raad.

Bij de installatie hier was u tevens lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland en van de Tweede Kamer.

Eind maart vorig jaar verliet u Provinciale Staten.

U bleef in het afgelopen jaar uw werk als lid van de Tweede Kamer combineren met dat voor onze raad.

Over het combineren van verschillende functies zei u zelf – ik citeer:   ‘Ik heb geen Netflix en geen kinderen en een dag telt 24 uur.’

Terugblikkend constateer ik dat uw focus bij ons op de raadsvergaderingen lag en om – in uw woorden – ‘het FvD-geluid’ hier te laten horen.

U diende hier onder meer moties in om nadere informatie te verkrijgen over de stikstofuitstoot in Haagse natuurgebieden en om de Haagse referendumverordening te laten evalueren.

U neemt afscheid van onze stad en daarmee van onze raad, maar u blijft nog wel lid van de Tweede Kamer.

Ik wens u het allerbeste toe.