Afscheid van Ombudsman Addie Stehouwer, raadsvergadering 30 mei 2024

Geachte raad,  Addie,

Vandaag neem je afscheid van ons.

Je gaat met pensioen.

Op 1 januari 2020 trad je in dienst als Gemeentelijke Ombudsman van Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

Je was niet de eerste de beste.

Eerder was je senior raadsheer van de rechtbank hier in Den Haag en plaatsvervanger van de Nationale Ombudsman.

Je was hier net begonnen, of de eerste uitdaging diende zich aan: Corona.

Wel bleek snel je kwaliteit om een team goed door een crisis te loodsen en als team bij elkaar houden.

Vervolgens zette je je schouders onder een andere grote uitdaging, een kwaliteitsslag op verschillende vlakken:

Bij je eigen organisatie.

Onder jouw leiding verschenen meer rapporten, op thema’s en over individuele klachten van burgers.

Zoals over de knelpunten in de dienstverlening bij aanvragen van parkeerplekken voor Hagenaars met een beperking.

Ook had je extra aandacht voor het laagdrempeliger en toegankelijker maken van de Ombudsman voor bewoners.

Er kwamen spreekuren in wijkbibliotheken.

Onlangs kwam daar een locatie in de wijk bij, het Vadercentrum in Laak.

Je richtte je tevens op de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening en klachtbehandeling.

Je kwam met een verbeterprogramma met aanbevelingen hiervoor.

Met een oplossingsgerichte benadering als uitgangspunt.

De eerste resultaten zijn zichtbaar.

Bewoners met een klacht worden binnen twee werkdagen teruggebeld.

Plus, niet onbelangrijk in deze zaal, de samenwerking tussen Ombudsman en raad is geïntensiveerd.

Zo komt het jaarverslag van de Ombudsman op de agenda van de raad.

In artikelen en interviews maakte je helder wat de aandachtspunten zijn als het gaat om onze dienstverlening en hoe wij met klachten van bewoners omgaan.

Je hield de gemeente – ons – zogezegd een spiegel voor.

Je wees ons zo op het belang van toegang tot recht voor burgers.

Alsook om goed te luisteren, door te vragen, als een bewoner een klacht heeft.

Om de juiste vragen te stellen bij het maken en uitvoeren van beleid.

Maar, vooral dat we voor ogen blijven houden dat de meeste mensen deugen.

En nog meer.

Bij je vertrek constateer ik dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor ons.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes.

Hier en daar zijn we op de goede weg.

Op een vlak ben je hoopvol.

Ik citeer jou:

‘We zitten in een tijd van herstel. Gemeenten durven burgers weer meer te vertrouwen.’

Zowaar een mooi resultaat, mede dankzij jouw inbreng als Ombudsman van onze stad.

Dank daarvoor.

Het ga je goed.