Afscheid van Alexander Roep in de raadsvergadering van 5 oktober 2023

 

Geachte raad, beste Alexander,

 

Anderhalf jaar geleden was je een van de nieuwe gezichten in onze raad.

Je betrokkenheid met het lokale bestuur ontstond pas kort daarvoor, gedurende de Coronacrisis.

Die crisis, die nagenoeg de hele samenleving lamlegde, was voor jou juist aanleiding om niet aan de kant te blijven staan, je verantwoordelijkheid te nemen.

In jouw geval betekende dat dat je je als horecaman in hart en nieren nadrukkelijk mengde in het debat over de steunpakketten.

Zo was je de initiator van de actie waarbij horecazaken massaal een roze Makelaarsbord ophingen met de tekst ‘Zonder aanvullende steun binnenkort te huur.’

De keuze van jou om via deelname aan het lokale bestuur te proberen om dingen voor elkaar te krijgen, was een haast logische volgende stap.

Want – Ik citeer jou –  ‘Ik vind dat je niet alleen maar boos moet zijn.

En, ik vind dat als je er wat van vindt, dat je er ook wat mee moet doen als je de kans krijgt.’

Einde citaat.

Welnu, de achterliggende anderhalf jaar, heb je je wat dat betreft zeker aan je woord gehouden.

Je kreeg een en ander voor elkaar:

Zoals de MKB-toets.

Ondernemers denken tijdig mee over nieuw beleid en regelgeving.

En een betere dienstverlening voor het MKB, onder meer bij de nadeelcompensatie.

Nu is het mooi geweest, vind je.

Je komt er open voor uit dat de hoge werkdruk, die het werk als raadslid met zich meebrengt, de reden is voor je vertrek.

Zie het interview onlangs in Den Haag Centraal, waarin je uit de doeken doet hoe het zit met die werkdruk.

Je kiest voor je gezin en voor je andere grote liefde, de horeca.

Een keuze die alle begrip verdient.

Alexander, ik dank je voor je inzet als raadslid.

Het ga je goed.