Toespraak door Jan van Zanen bij het afscheid van wethouder Liesbeth van Tongeren in de gemeenteraad, 27 september 2022

Beste Liesbeth,

We installeren vanavond een nieuw college, verwelkomen nieuwe raadsleden en nemen afscheid van jou. Alweer enige tijd geleden gaf je aan geen nieuwe collegeperiode als wethouder te ambiƫren. Je vond een nieuwe uitdaging die je uitstekend zal passen: plaatsvervangend voorzitter van de Commissie Milieueffectrapportage.

Een prominente positie in de onafhankelijke organisatie die adviseert en oordeelt over de inhoud van milieueffectrapporten. Jouw passie voor milieu en duurzaamheid komt hier samen met je toewijding, punctualiteit en scherpe oog voor juridische finesses. Wij wensen je veel succes in je nieuwe functie.

Maar vanavond staan we vooral stil bij je afscheid en blikken daarom terug.

Je treedt aan in een bewogen tijd om wethouder te worden in een roerig college. Dat vraagt om stevige mensen. GroenLinks draagt niet de eerste de beste voor als wethouder Duurzaamheid, Milieu, Energietransitie en derde locoburgemeester. Je hebt een uitgebreid en divers CV.

Je gaat als eerste uit je familie rechten studeren en behaalt vervolgens je doctoraal Internationaal Recht. Je woont in Australiƫ, geeft daar leiding aan maatschappelijke instellingen en richt onder meer een centrum voor mishandelde vrouwen op. Terug in Nederland ben je actief in hetzelfde veld met functies bij de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Purmerend.

Bekendheid verwerf je vooral als directeur van Greenpeace Nederland en als lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. We herinneren ons een onverschrokken actie met basaltblokken die vissers moet verhinderen te vissen in kwetsbaar gebied. Ook de aanhouding bij een actie aan de Hofvijver is opmerkelijk voor een toekomstig wethouder van Den Haag. Je vasthoudendheid toon je met de revanche op de kandidatencommissie door als niet-voorgedragen kandidaat kamerlid op nummer zes voor GroenLinks te eindigen.

De zwaarbevochten positie in de kamer verlaat je in 2018 voor het wethouderschap in Den Haag. Niet eerder sta je zelf aan het roer als bestuurder in een publieke functie. Binnen het college sta je pal voor je portefeuille. Ook bij onderwerpen waar de link met die portefeuille maar heel dun is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de positie van vrouwen. Of het nu gaat om de samenstelling van een nieuwe commissie of over straatnaamvoorstellen, steeds is de vraag: kunnen er niet meer vrouwen bij? Verder houd je college en raad bij de les rond de grenzen van het mandaat dat de lokale overheid heeft.

De wissel van opposant naar bestuurder valt soms niet mee, maar de impact als wethouder maakt veel goed. Met de kadernota Duurzaamheid zet je een visie en een lijn neer waarop we voortbouwen. En als ik je resultaten heel concreet maak, noem ik nog eens Den Haag als de stad met de hoogste laadpalendichtheid van Nederland en Europa.

Dank voor je inzet gedurende de afgelopen vier jaar. Een periode die je in aanmerking brengt voor een Gouden Vroedschapspenning van de gemeente Den Haag. Van harte gefeliciteerd.