Aftrap door Jan van Zanen van de Meld Misdaad Anoniem (MMA) campagne Scheveningen, 6 april 2023

 

Goedenavond allemaal,

 

Vandaag is het strandseizoen begonnen. We hebben ons goed voorbereid op een fijne zomer voor iedereen. Samen met bewoners en ondernemers werken politie en handhavers aan zo min mogelijk overlast op het strand en aan de boulevard.

Naast vatbaar voor overlast is Scheveningen net als iedere zeehaven kwetsbaar voor andere problemen. Denk hierbij aan drugtransporten, illegale immigratie, zwart geld en andere criminele activiteiten. Het gaat om zaken waar mensen op Scheveningen soms weet van hebben, maar die vaak onbesproken en onzichtbaar blijven. We maken ons dus niet alleen zorgen over criminaliteit, maar ook over de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld.

De gemeente heeft de aanpak van criminaliteit in de haven als prioriteit gesteld. Bij de bestrijding van criminele activiteiten is het cruciaal dat de hele gemeenschap meedoet, samen pakken we ondermijning aan. Het vraagt dat we zichtbaar maken wat onder de oppervlakte gebeurt. Dat bewoners en ondernemers zien dat het ook hun omgeving en bedrijf kan beïnvloeden. Dat iedereen durft te melden en dat goedwillenden zich gesteund voelen. Daarom worden voor bewoners en ondernemers twee acties gestart:

  1. Een Meld Misdaad Anoniem (MMA) campagne;
  2. En daarnaast drie dagen lang op de haven het evenement ‘Ondermijning in beeld’. Deze heeft twee objecten: een escapeboot (nautische versie van een escaperoom) en voorlichting vanuit de ondermijningsbus. Ze zijn bedoeld om op een laagdrempelige interactieve manier bewustwording over ondermijnende criminaliteit te vergroten.

De campagne en het evenement zijn speciaal gericht op omwonenden, bedrijven en mensen die werken in de haven. Want het is goed dat we overlast op de boulevard en het strand bestrijden, maar het is ook nodig dat we iedereen in en rond de haven betrekken bij het zichtbaar maken en aanpakken van ondermijnende criminaliteit.