Aftrap van het project ‘Ontmoet Den Haag Zuidwest’ , uitreiking Zuidwest-speldjes door burgemeester Jan van Zanen, 8 juli 2021

Wethouder Balster, dank voor de uitleg over het voordeuren project.

Beste deelnemers,

Op het eerste gezicht ziet het er in Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk vriendelijk uit. Maar wie nog eens goed kijkt ziet dat er best het nodige mis is. Als bewoners van Zuidwest weet u dat als geen ander. De mensen komen van overal en wonen hier vaak maar kort. Dat maakt het lastig om samen voor de wijk op te komen, om iets met de buurt en elkaar te krijgen. Het voordeurproject brengt buren bijna letterlijk bij elkaar binnen. Je ziet ieders eigenaardigheden, maar ook wat overal hetzelfde is.
Vijf bijzondere bewoners van Zuidwest hebben in het voordeurenproject een kijkje in hun leven gegeven en vertellen hoe ze bijdragen aan de buurt. Dat belonen we vandaag met de uitreiking van de eerste vijf speldjes of pins voor Zuidwest op z’n best. Mag ik als eerste Wiktoria Staniszekska naar voren vragen?

Wiktoria Staniszekska,
Jij was tien jaar toen je samen met een vriendinnetje de Kidsclub op Dreef oprichtte! Een Pools meisje in Den Haag dat aan de slag gaat voor zichzelf en de kinderen uit de buurt. Met hulp van Helga Fischer en Malika Bensaad zorg je samen met anderen dat er iedere woensdagmiddag iets leuks te doen is. Schilderen, cup cakes versieren, circus-trucs oefenen en acrobatieken. Ik reik je graag een speldje uit.

Malika Bensaad,
Je hebt al veel meegemaakt, maar je bent dankzij jouw doorzettingsvermogen altijd overeind gebleven. Daarbij heb je ook altijd naar anderen omgekeken. Je bent er als de buren je nodig hebben en je bent er voor de buurt als vrijwilliger van de Kidsclub op Dreef. Een ontmoetingsplek en een club waar kinderen hun talenten leren ontdekken. Belangrijk werk waarvoor ik je graag een speldje wil uitreiken.

Denise Rifaela,
De mensen kennen jou vooral van je strijd om bewoners een stem te geven tegen vocht en schimmel in de woningen. Je denkt en doet ook vaak mee met ander buurtactiviteiten. Met tomeloze inzet en warme energie weet je mensen te inspireren en te activeren. Je bent een echt verbinder van de buurt en dat verdient een speld.

Saba Morandi,
Je bent een betrokken buurtbewoner en fotografeert op verzoek veel buurt- en wijkactiviteiten in onder ander Moerwijk. De foto’s zijn altijd prachtig en tonen trefzeker de kracht en inzet van wijkbewoners. Net als je foto’s straal je moed, energie en kracht uit. Vandaag zal iemand anders daar een foto van moeten maken. Ook voor jou heb ik een speld.

Rico Roosen,
Je zorgt wekelijks voor een goede maaltijd voor mensen met een smalle beurs. En daarnaast wist je het ontmoetingscentrum aan het Heeswijkplein met minimale middelen om te toveren in een gezellige huiskamer. Je organiseert spelletjesavonden en andere buurtactiviteiten, brengt mensen bij elkaar. Je bent daarmee een belangrijke kracht achter de wijk. Hulde daarvoor en een speldje.

De gemeente Den Haag gaat de komende tijd meer bewoners, vrijwilligers en anderen die zich inzetten voor de wijken van Zuidwest eren met een Zuidwest-speldje. Als je iemand wilt voordragen voor een speldje, dan kan dat via zuidwest@denhaag.nl