Opening algemene vergadering vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), 22 april 2024

 

Voorzitter (Ronald) van der Giessen,

Directeur (Siep) Wijsenbeek,

Aanwezigen,

 

Dank dat u mij heeft gevraagd de 72ste algemene vergadering van de Vereniging Fondsen in Nederland – FIN te openen. Als burgemeester van Den Haag ben ik blij dat uw vereniging in onze gemeente zetelt. Talloze organisaties en initiatieven in onze stad en in andere steden in heel Nederland  doen een beroep op fondsen die bij de FIN zijn aangesloten. Maatschappelijk belangrijke initiatieven die vaak niet zonder steun van charitatieve instellingen kunnen.

In Den Haag denk ik daarbij aan het Fonds 1818 dat sociaal-maatschappelijke projecten steunt in de gemeenten langs onze kust. Aan de stichting Boschuysen voor de ondersteuning en begeleiding van kwetsbare kinderen. Aan de Fundatie van Renswoude die studietoelagen verstrekt aan jongeren in Utrecht en Den Haag. Van de laatste twee woon ik jaarlijks de auditeursvergadering bij.

Een aantal van deze en andere fondsen heb ik in mijn burgemeesterschappen qualitate qua (qq) leren kennen. Meer nog heb ik kunnen zien – en zie ik nog steeds – hoezeer de steun van deze fondsen bijdraagt aan concrete projecten. Denk aan armoedebestrijding, initiatieven tegen eenzaamheid en toeleiding naar werk.

Sinds de decentralisatie van taken naar de gemeenten, komen gemeenten en fondsen elkaar vaker in het werk tegen. Ze ontdekken daar ook dat ze elkaar goed aanvullen. Gemeenten kunnen het zich niet permitteren om met het schaarse geld in het sociaal domein te experimenteren. Toch zijn proefprojecten nodig om de praktijk te vernieuwen en te verbeteren. De fondsen hebben daar geld voor en bij gebleken succes heeft de gemeente de massa om vernieuwingen breder uit te rollen. Dit soort geïntensiveerde samenwerking heeft in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam al geleid tot een convenant waarin gemeente en fondsen het samendoen verankeren en hopelijk volgen er meer.

Daarom hoop ik dat u vandaag zult vaststellen dat het goed gaat met de aangesloten fondsen, met de samenwerking met gemeenten in heel Nederland en de ondersteunde projecten. Maar natuurlijk in de eerste plaats met de mensen die betaald en onbetaald hun bijdrage aan de fondsen en uw vereniging en daarmee aan een betere samenleving leveren.

Ik verklaar uw algemene vergadering voor geopend.