Toespraak door Jan van Zanen bij de bijeenkomst ter gelegenheid van de ambassadeursconferentie, 28 maart 2023

 

Excellenties,

 

Wat een voorrecht, u hier te mogen begroeten.

Het moet voor u dezer dagen een beetje thuiskomen zijn.

Ook al hebt u deze week een goed gevuld programma, daar ben ik mij van bewust.

Dat u desondanks de tijd hebt genomen om naar ons atrium te komen, doet mij plezier.

Ik hoop dat het u allen goed gaat.

Velen zijn gekomen.

Helaas kan niet iedereen aanwezig zijn.

Bijvoorbeeld uw collega Marten van den Berg, ambassadeur in India, in verband met persoonlijke omstandigheden.

Ik wens hem alle goeds toe.

U bent hier en dat stelt mij in de gelegenheid om te zeggen: dank u wel.

Dank u wel voor de wijze waarop u ons land vertegenwoordigt in het buitenland.

Of dat is op economisch, cultureel of politiek terrein.

De uitdagingen waar de mensheid mee te maken heeft worden alleen maar complexer.

Internationale samenwerking, om die uitdagingen aan te gaan, is dus steeds belangrijker.

Waar zouden we zijn zonder u?

Ik zeg dat niet alleen als burgemeester van deze stad, maar ook als voorzitter van de VNG.

Ben trots op het partnerschap tussen VNG International en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Samen voeren we sinds begin vorig jaar het programma ‘Sustainable Development through improved Local Governance’ uit.

Denk aan thema’s als inclusieve besluitvorming, migratie, financiën en water.

Daar zijn verschillende BZ-directies bij betrokken.

Inmiddels is VNG International actief in tien landen en dat worden er hopelijk nog meer.

Een ander voorbeeld is het recent begonnen wederopbouwproject in Oekraïne.

Een van de sleutels tot succes is onze samenwerking met de Nederlandse ambassades in de betrokken landen.

En over die samenwerking kunnen we alleen maar heel tevreden zijn.

Voor de toekomst zie ik dan ook zeker mogelijkheden om de samenwerking tussen de VNG en het ministerie van Buitenlandse Zaken verder uit te breiden en te verdiepen.

Terug naar Den Haag.

We zijn hier per slot van rekening in het Stadhuis.

Als stad van vrede en recht werkt Den Haag als vanouds nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Met hetzelfde doel voor ogen: het bevorderen van de internationale rechtsorde.

Helaas is sinds uw vorige conferentie de situatie wat dat betreft er niet minder zorgelijk op geworden.

Nog altijd woedt er een oorlog, zo’n 2.000 kilometer oostwaarts.

En sinds kort mag Den Haag zich verheugen in de belangstelling van een gewezen president van een niet nader te noemen land.

Zijn door hem geventileerde ideeën over wat er met onze stad zou moeten gebeuren hebben we voor kennis aangenomen.

Laat ik het zo zeggen: een groter contrast tussen die uitspraken met waar Den Haag voor staat, is moeilijker voor te stellen.

Vrede en recht mogen we niet alleen als wapenspreuk voeren, we dragen het ook uit.

In de wereld maar ook dichtbij huis.

Zo is er het Just Peace publieksprogramma, een samenwerking tussen de gemeente, The Hague Humanity Hub en tal van organisaties die eraan bijdragen.

Met het hele jaar door activiteiten rondom vrede en recht, speciaal gericht op de inwoners van Den Haag.

Samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren we dit jaar in juni voor de tweede keer de Hague Justice Week.

Hier bestaat de doelgroep uit rechters, aanklagers, beleidsmakers, onderzoekers, studenten en andere vakspecialisten op het gebied internationaal recht, afkomstig uit de hele wereld.

Nog een mooi voorbeeld van onze samenwerking met uw ministerie.

Van harte hoop ik dat wij elkaar ook in de toekomst wederzijds tot steun kunnen zijn.

Weet, dat u steeds op de stad Den Haag mag rekenen.

Ik wens u plezier, succes en alles goeds, in en bij uw werk in den verre.

Soms denk ik wel eens, dat had ik ook wel willen doen…

Dank u.