Angèle Claes

Mevrouw Claes, beste Angèle,

 

U begon uw vrijwilligerscarrière in 1983 bij – toen nog – De Nederlandse Hartstichting.

De bedoeling was om in uw toenmalige woonplaats Hazerswoude-Rijndijk te gaan collecteren.

Omdat er op dat moment in Hazerswoude-Rijndijk geen organisatie voor de collecte bestond, heeft u dat op zich genomen.

Al snel had u de collecte op poten en nam het aantal collectanten toe.

Tot uw verhuizing naar Leiderdorp heeft u de organisatie gedaan.

Van de verdeling van wijken en het klaarmaken van de bussen tot het tellen van de opbrengsten en het afwikkelen van de administratie. Ik herinner mij dat van vroeger thuis. Bij ons stond ook alles vol met die bussen.

Uw reputatie bleek u vooruitgesneld.

Al snel werd u in Leiderdorp gevraagd dezelfde taken op u te nemen.

Toen u in 2000 naar Den Haag verhuisde, heeft u zichzelf gemeld bij de plaatselijke coördinator.

Precies op tijd om de taken over te nemen van iemand die de collecte al 25 jaar voor heel Den Haag organiseerde.

U ontwierp een heel nieuwe wijkindeling, nam nieuwe taken op en reed door heel Den Haag om praktische zaken te regelen.

In het jaar van uw verhuizing naar Den Haag, overleed ook uw vader.

Hij werd begraven in Roosendaal.

Bij een bezoek aan het graf zag u een aankondiging van een bijeenkomst om te praten over de oude, intussen gesloten Rooms-Katholieke begraafplaats.

Achterstallig onderhoud en vandalisme hadden de begraafplaats geen goed gedaan.

U hielp de werkgroep die grafstenen schoonmaakt om te vormen tot de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal.

U was lang bestuurslid en doet nog altijd administratief werk voor de stichting.

Uw meer dan dertigjarige betrokkenheid bij de fondsenwerving en andere activiteiten voor de Hartstichting worden bijzonder gewaardeerd.

Uw voordracht krijgt dan ook van harte ondersteuning vanuit de organisatie.

Dat geldt ook voor uw betrokkenheid bij de oprichting en activiteiten van de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal.

Ook hier krijgt u veel lof toegezwaaid en steunt men de voordracht. Ik denk heel terecht en blijft u vooral collecteren.

Ik ben blij dat de Koning heeft besloten u te onderscheiden.