Afscheidsspeech Anno Fekkes, 29 maart 2022

 

Anno,

Je hebt als geen ander bewezen, dat je ook in vier maanden als raadslid het nodige voor elkaar kunt krijgen voor de stad en haar bewoners.

Eind vorig jaar nam de raad je motie aan om het Erehof op de Kerkhoflaan grondig te renoveren en te onderzoeken of hier een ‘Haags veld vol eer’ kan worden gerealiseerd. Inclusief educatie op die plek over de Meidagen van 1940 en de Slag om de Residentie.

Ook schaarde de raad zich achter je motie voor meer combinatiefunctionarissen cultuur – buurtcoaches cultuur – die zo breed mogelijk in de stad, wijkgericht aan de slag gaan met cultuureducatie.

Kortom, geen slechte oogst voor vier maanden…

Anno,

Dank voor je bijdrage.