Meneer Van Lawick, beste Arnout,

In uw leven neemt sport neemt een zeer belangrijke plek in.

Wat zeg ik, al sinds uw tienerjaren bent u actief binnen de Koninklijke Haagse Cricket en Voetbal Vereniging.

Thuis op het sportterrein de Diepput, dat het oudste voetbalveld van Nederland herbergt.

Sportief bewegen is gezond, dat weten we allemaal.

Dat proberen we in Den Haag dan ook zoveel mogelijk te stimuleren.

Maar we zouden nergens zijn zonder sportverenigingen.

Sportverenigingen drijven op vrijwilligers.

Vrijwilligers zoals u.

Steeds mag men een beroep op u doen: u staat paraat.

Zo was u eens met een cricket tour met jeugdspelers in Londen en u verbleef in een hotel naast Hyde Park, alwaar een hele rij ligstoelen stond.

Toen een clubgenoot ‘s avonds naar het hotel terugkeerde zat u nog in zo’n stoel.

Toen hij ‘s ochtends nog voor het ontbijt even door het park liep zag hij u in zo’n stoel zitten.

Ben je er nu al, vroeg ik hij.

Nee, sprak u, ik ben er nog.

Dat is toewijding

In de halve eeuw die achter ons ligt was u jeugdcoach, trainer, voorzitter van de jeugdcommissie voetbal en bekleedde u ook de functie van grens- en scheidsrechter.

Vele honderden kinderen hebben, mede dankzij u, de afgelopen 50 jaar actief kunnen sporten en deelnemen aan het verenigingsleven.

Zo belangrijk voor hun ontwikkeling.

En dankzij u hebben velen van hen een rimpelloze overstap naar de senioren kunnen maken.

Tegenwoordig bent u teammanager van zowel de hoogste seniorenelftallen van de voetbalafdeling (HVV) als ook teammanager van het eerste team bij de afdeling cricket (HCC).

In die hoedanigheid bent u al meer dan 750 wedstrijden actief.

Alhoewel dat er intussen waarschijnlijk nog meer zijn…

Niets is u teveel: u organiseert evenementen en oefenwedstrijden in binnen-en buitenland.

En u helpt vaak mee achter het buffet in de kantine.

Los van dit alles begeleidde u heel veel leerlingen van de Bernadusschool, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, die komen sporten op de Diepput.

Terecht benoemde de Koninklijke Haagse Cricket en Voetbal Vereniging u in 2003 tot lid van verdienste.

Het doet me heel veel plezier dat daar vandaag een tweede blijk van waardering bijkomt.

Van harte gelukgewenst met uw Koninklijke onderscheiding.