Geachte mevrouw Van der Werf,
Beste Hanneke,

Vandaag nemen we afscheid van u als lid van deze raad.
Laten we terugkijken in de spiegel van uw verleden.
Zeven jaar geleden werd u als raadslid voor D66 geïnstalleerd.
De afgelopen drie jaar was u fractievoorzitter voor uw partij in de Haagse gemeenteraad.
Naast het fractievoorzitterschap en uw baan bij Aegon heeft u ook nog een periode deel uitgemaakt van het Presidium.
En dat allemaal in een bijzonder turbulente periode voor deze raad.
U bent opgegroeid in de grensstreek tussen de Achterhoek en Twente.
En als kind volgde u daar de politiek al op de voet.
Na uw studie in Groningen, vertrok u naar Den Haag en ging u in de politiek aan de slag om het algemeen belang te dienen.
Met als drijfveer Nederland veiliger maken.
Want zoals u zelf zegt: geen vrijheid, zonder veiligheid.
U heeft zich de afgelopen jaren enorm ingezet voor openbare orde en veiligheid.
Het aanpakken van criminele ondermijning was een van de thema’s waarop uw focus lag.
En met succes.
Ondernemers in de Weimarstraat moeten sinds kort een vergunning aanvragen om hun zaak te exploiteren.

Ook de groeiende kloof tussen verkrachtingsmeldingen en aangiftes had uw aandacht.
We spraken hierover recent in de commissie Bestuur.

Uw fractie roemt uw kwaliteiten als woordvoerder op het gebied van Veiligheid.
Ik heb vernomen dat dit u de bijnaam de ‘rechtsbuiten’ van D66 opleverde tijdens de afgelopen campagne.
Over uw computervaardigheden zijn ze iets minder te spreken.
Het woord digibeet viel zelfs.

Naast openbare orde en veiligheid heeft u bijgedragen aan de modernisering van het ouderschapsverlof voor ambtenaren. Hierdoor is het nu mogelijk dat niet alleen moeders, maar ook partners gewend raken aan zorgtaken en meer betrokken kunnen zijn bij hun gezin. Menig medewerker op dit stadhuis is u daar dankbaar voor.

Vorige maand werd het initiatiefvoorstel ‘Een spiegel naar het verleden’ van u en de heer Grinwis besproken in de commissie Samenleving en de raad.
Op monumenten moet een spiegel worden aangebracht, om de bezoeker tot reflectie aan te zetten.
Een initiatiefvoorstel waarin het verleden centraal staat, vlak voordat de gemeenteraad verleden tijd is voor u beiden.

Want u maakt de overstap naar het Binnenhof.
Geen onbekend terrein voor u.
U heeft daar jarenlang voor de D66 fractie gewerkt.
En u bent nu gekozen als lid van de Tweede Kamer.

Mevrouw Van der Werff, ik wens u alle goeds en overhandig u graag de bronzen vroedschapspenning als dank voor uw inzet als raadslid voor de Haagse samenleving.
Dat lukt niet door het scherm, dus dat doen we vanmiddag als u langskomt op het stadhuis.
Vergeet het echte Den Haag en alle andere 351 gemeenten niet!

 

Geachte meneer Grinwis,
Beste Pieter,

Vandaag nemen we na zeven jaar afscheid van u als lid van deze raad.
Zeven jaar waarin u op hartstochtelijke wijze belangen van bewoners van onze mooie stad heeft bepleit.
U heeft namens ChristenUnie/SGP met uw heldere uitspraken, inzet en bevlogenheid het goede voor de stad willen doen.
We hebben u leren kennen als een raadslid met een tomeloze inzet en energie.
U was lid van het Presidium, fractievoorzitter en de afgelopen twee keer lijsttrekker namens uw partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.
Samen met de voorzitter van het Presidium werkte u een nieuwe regeling voor spreektijden en interrupties uit, die is vastgelegd in het Reglement van Orde.
En eerlijk is eerlijk: u hield uw spreektijd altijd scherp in de gaten.
Steeds kwam u goed voorbereid naar vergaderingen, u kunt scherp debatteren, maar u stelt zich daarbij vaak constructief op.
Ook naar andere kleine partijen.
U zoekt naar verbinding en mogelijkheden om verschillen in de stad kleiner te maken.
U heeft laten zien dat je als eenmansfractie veel kunt bereiken voor de stad.
Uw talloze aantallen moties, amendementen en initiatiefvoorstellen zullen ons daaraan blijven herinneren.
U zette zich in voor het woonbeleid met onder meer het initiatiefvoorstel ‘laat het leefbaar, verminder verkamering’.
Het bouwen van leefbare steden, waarbij het samenleven en niet de stenen centraal staan, is voor u belangrijk.
Een concreet voorbeeld: het verbeteren van de fietsveiligheid rond het Soestdijkseplein.
Ook de haven van Scheveningen gaat u aan het hart. U voorkwam de komst van een speelautomatenhal…
En u zette zich in voor het behoud van bedrijvigheid en werkgelegenheid op Scheveningen.

Daarnaast diende u allerlei initiatiefvoorstellen in die werden aangenomen.
Ik herinner mij: van het lachgas af, waardig welkom en waardeer Joods erfgoed.

Uw opmerking dat als men een kerk wil behouden men er naartoe moet gaan als die nog open is, is er één die ons bij zal blijven.

En nu maakt u de overstap naar het Binnenhof.
Geen onbekend terrein voor u.
U werkt er al jaren als fractiemedewerker en u schreef mee aan het coalitieakkoord van het huidige demissionaire kabinet dat uw fractie daar sloot. En, als financieel specialist, heeft u een voorstel voor een nieuw belastingstelsel klaarliggen.
U hoopt Nederland, zoals u het zelf zegt ‘een stukje rechtvaardiger te maken’.
Als inhoudelijk gedreven en creatieve politicus vertrouwen wij erop dat u dat lukt.

Meneer Grinwis, ik wens u alle goeds en overhandig u graag de bronzen vroedschapspenning als dank voor uw inzet als raadslid voor de Haagse samenleving.

Dat lukt niet door het scherm, dus dat doen we vanmiddag als u langskomt op het stadhuis.

Vergeet het echte Den Haag en alle andere 351 gemeenten niet!