Afscheidsspeech Ayse Ylmaz, 29 maart 2022

 

Ayse,

Wie jouw naam googlet, komt aardig wat naamgenoten tegen.

Hier en elders in de wereld:

Zo is er één op het gebied van schuldhulpdienstverlening in Haarlem, een biologe aan een Zweedse universiteit, een huisarts in Duitsland, een basketbalster in Turkije.

En zo kan ik nog even doorgaan.

Maar, er is er maar één die de eerste vrouwelijke premier van Nederland wilde worden.

Jij.

Die ambitie sprak je uit in een interview in AD Haagsche Courant begin 2019.

Wie weet…

Je bent in ieder geval – net als de huidige premier – geboren en getogen in dezelfde stad.

En even onvermoeibaar, zo werd afgelopen vier jaar wel duidelijk.

Je zette je met heel veel energie in om onze leefomgeving te verbeteren.

In je eigen woorden:

‘De leefomgeving is van groot belang voor een prettig verblijf in de stad en daar heb ik mij de afgelopen jaren voor ingezet.

De buitenruimte is een plek die veilig en vrij toegankelijk moet zijn voor iedereen!’

Welnu, we – lees het college – hebben het geweten.

Je stelde vele, vele schriftelijke vragen op dat vlak, zoals over:

fietsenoverlast in het Zeeheldenkwartier, een muizen- en rattenplaag in de Schilderswijk, verlichting in de Weimarstraat, afvalbakken op Scheveningen,

zwemveiligheid, Plein 1813, een veilige en leefbare Prinsestraat, het ophalen van kerstbomen, de onstuimige wildgroei van de bosschages rond de Valkenboskade.

En nog veel meer.

Een motie van jou: ‘We prikken de hele stad schoon’ – die is aangenomen – om in de Haagse wijken afvalknijpers ter beschikking te stellen aan Haagse inwoners, zegt ook voldoende over jouw ambitie voor onze stad.

Samen met René Oudshoorn van Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende je een initiatiefvoorstel in voor meer groen op rotondes.

Zomer vorig jaar kwam je met een initiatiefvoorstel om het Oude Centrum op te poetsen, zodat het de Parel van de Binnenstad wordt.

Daarover schreef je in het Jaarverslag:

‘Gelukkig ziet het stadsbestuur nu in dat we meer aandacht

moeten hebben voor de problemen in het Oude Centrum.

Daardoor is mijn missie om aandacht geslaagd.’

Ayse,

Dank voor je inzet en je scherpe oog voor wat verbetering behoeft in onze stad.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.