Spreektekst Jan van Zanen bekendmaking Den Haag gaststad Navo-top 2025

 

Mevrouw de minister,

Zeer geachte aanwezigen,

 

In 2023 is besloten dat de NAVO-top van 2025 naar Nederland komt.

Vier Nederlandse steden hebben belangstelling getoond de top te mogen ontvangen.

Vandaag maken we officieel bekend dat Den Haag gaststad van de NAVO-Top zal zijn.

Dat betekent erkenning voor de kracht van ons bod, een grote eer en een enorme verantwoordelijkheid.

 

Een verantwoordelijkheid voor de top zelf, maar ook voor onze inwoners.

De top zal veel van de stad vragen: er zullen omleidingen, afsluitingen en veiligheidsmaatregelen zijn.

We krijgen er ook veel voor terug: internationale aandacht, erkenning voor dé stad van vrede en recht en stadstrots.

 

Al meer dan een eeuw zijn we de stad van vrede, recht en in toenemende mate veiligheid.

125 jaar geleden werd hier de Eerste Haagse Vredesconferentie gehouden.

Dat leidde tot de bouw van het Vredespaleis, de vestiging van het Permanente Hof van Arbitrage en later het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties.

Het begin van een netwerk in en rond Den Haag dat nu 131 internationale instellingen telt.

Waaraan danken we de top nog meer? Den Haag is ‘neutraal terrein’ voor vredesbesprekingen en bemiddelingen in conflicten over de hele wereld.

Wij huisvesten hoven en tribunalen, maar ook organisaties als Europol en Eurojust. We zijn NAVO-stad sinds 1954.

Het communicatie- en informatie agency van de NAVO geeft hier werk aan 1.100 mensen.

Samen vormen de veiligheidsorganisaties in Den Haag en omgeving het grootste veiligheidscluster van Europa.

De keuze voor Den Haag is ook een keuze voor ervaring.

We zijn regeringsstad en stad van internationale diplomatie.

Onze stad is ervaren gastgever aan grote internationale evenementen op het gebied van onder meer sport en veiligheid.

Hier bevinden zich hotels en accommodaties die we zullen ’toesnijden’ op de specifieke eisen voor de top.

Het succes van de Nuclear Security Summit (NSS) van 2014 is het meest sprekende bewijs dat wij een evenement van dit gewicht aankunnen.

Veel Hagenaars en Hagenezen zullen zich herinneren dat onze stad destijds een vesting, maar ook het centrum van de wereld was.

Een samenkomst van wereldleiders waaronder de toenmalige Amerikaanse president Obama.

 

Deze Summit vond plaats in onze internationale zone.

Het gebied in stadsdeel Scheveningen waar ook de NAVO-top in speciaal geprepareerde accommodaties zal plaatsvinden.

We zijn daar goed bereikbaar voor internationale gasten en zijn in staat hen een aangenaam en veilig verblijf in de directe omgeving te bieden.

 

We zorgen voor onze gasten en we zorgen voor onze inwoners.

Via de stadsdelen, bewonersorganisaties en bewonersbijeenkomsten delen we zo vroeg mogelijk maatregelen op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid.

We houden de lijnen met betrokken wijken kort om overlast waar mogelijk te vermijden of te verminderen.

De top zelf vindt straks plaats in een hermetisch afgesloten internationale zone. Daarbuiten zoeken we de verbinding.

We maken er geen feestje van, daarvoor geeft de internationale situatie ook helemaal geen aanleiding.

We zorgen wel dat de stad en haar inwoners verbonden blijven met de top. We zijn tenslotte allemaal samen gastgever aan de top.

Randprogramma’s kunnen een invulling geven aan onze verbondenheid.

De NAVO-top maakt ons extra bewust van de veiligheidssituatie.

Belangrijk, want veiligheid is ook een zaak van burgers.

Den Haag is al 125 jaar stad van vrede en recht.

Vanuit onze stad achter de duinen werken vele duizenden mensen aan bemiddeling om geweld te voorkomen.

Aan afspraken tussen staten, partijen en het toezicht daarop.

Aan rechtspraak om te verzekeren dat uiteindelijk niemand boven de internationale rechtsorde staat.

In laatste instantie dwingt de internationale gemeenschap dat ook af.

Om die reden hoort de NAVO vanzelfsprekend in het rijtje van alle internationale instellingen en organisaties die onze stad rijk is.

 

De stad Den Haag is daarom – samen met haar inwoners – graag gastgever aan de NAVO-top 2025.

Voor alle instellingen en organisaties die hier in vrijheid en onafhankelijkheid hun werk moeten kunnen doen.

Voor de top van de alliantie die de vrijheid en democratie verdedigt.

Als bestuur, gemeentelijke organisatie en bewoners die er samen aan willen werken dat Den Haag ook in de toekomst een gastvrije stad van vrede, recht en veiligheid blijft.