Bijdrage aan opening Belastingwinkel Aangiftedag, 23 maart 2024

 

Beste medewerkers, sponsoren, docenten en studenten,

Dat ik hier sta komt door Anna van Lexmond, zij vroeg mij spontaan deze opening te doen, toen wij elkaar bij het ministerie van Algemene Zaken tegen het lijf liepen …

Goed dat er ook dit jaar weer een aangiftedag is van het Haagse filiaal van de Belastingwinkel Rotterdam. Al meer dan veertig jaar helpen studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit bij het doen van aangifte. Het invullen is makkelijker sinds de belastingdienst zelf al veel invult. Maar zodra er bijzonderheden zijn kan het toch nog ingewikkeld worden. Bovendien gaat alles tegenwoordig digitaal en daar hebben veel mensen nog altijd moeite mee.

Door de toeslagenaffaire werd duidelijk dat kleine fouten of misverstanden verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de levens van mensen. Wat begon als een op zichzelf begrijpelijke poging om fraude te bestrijden, mondde uit in systemen met een ingebakken wantrouwen naar burgers. Dat speelt op meer vlakken. Juist waar geprobeerd is met maatwerk aan persoonlijke omstandigheden tegemoet te komen. Paradoxaal eigenlijk.

Het maakt dat burgers richting de belastingdienst op hun beurt wantrouwig zijn, ook in meer algemene zin richting overheid en haar systemen. Daarom is het goed dat Hagenaars en Hagenezen zich hier door een medewerker of student van ‘vlees en bloed’ kunnen laten bijstaan. Ook om de geruststelling te krijgen dat ze niks fout doen, zijn vergeten of gewezen worden op regelingen die ze zelf over het hoofd zagen.

De aangiftedag is ook goed om u – aankomend fiscalisten – te laten ervaren hoe mensen die met de belastingdienst te maken krijgen naar u en onze systemen kijken. Dat helpt om de belastinginning ‘menselijk’ – duidelijk, eerlijk, simpel en eenvoudig – te houden. En dat draagt weer bij aan het draagvlak voor het geld dat we samen opbrengen voor een prettig samenleven. Onze publieke voorzieningen.

Al bij voorbaat dank ik iedereen hier voor de inzet en uw geduld op deze bijzondere zaterdag. Het vakgebied ‘belastingen’ – in de meest brede zin van het woord – is niet het meest populaire, maar Nederland en de Nederlanders hebben u nodig. Hulde dus.

Welkom in Den Haag.