Benoeming van de heer E. Korthals Altes tot vredesheld

Meneer Korthals Altes,

Het doet mij een groot genoegen u namens de coalitie Vredesmissies zonder Wapens te huldigen.
Nog even en we herdenken weer in Nederland de oorlogsslachtoffers die sinds 10 mei 1940 zijn gevallen.
U heeft de leeftijd dat u zich de Tweede Wereldoorlog nog kunt herinneren.
Een ervaring die u uw hele leven met u meedraagt.
En die ongetwijfeld ook van invloed is geweest op de keuzes die u hebt gemaakt.

Spinoza schreef:
“Vrede is niet de afwezigheid van oorlog. Het is een deugd die uit geestkracht en standvastig verlangen voortkomt.”
U belichaamt die deugd.
U beschikt over die geestkracht.
U bent vervuld van dat verlangen.

Oorlog is geen ongeluk, geen natuurramp.
Oorlog is mensenwerk.
Het blijft verbijsterend om te constateren waartoe de mens in staat is.

De afgelopen eeuw bracht ons enorme vooruitgang op tal van gebieden.
We ontsloten niet alleen de wereld, maar ook het heelal.
Het internet heeft ons leven totaal veranderd.
Nieuwe medicijnen redden mensen die vroeger ten dode waren opgeschreven.
Maar datzelfde menselijk brein blijkt ook in staat om telkens weer nieuwe methoden te bedenken om medemensen te doden in plaats van te redden.
Nu al wordt gesproken over wapens die beschikken over kunstmatige intelligentie.
Dodelijke robots.
Waar is het einde?

Zelf hebt u op gegeven moment gezegd: het roer moet om.
U realiseerde zich in wat voor waanzinnige wedloop de mensheid terecht was gekomen.
U trad in de voetsporen van voorvechters voor vrede uit het verleden, wier namen nauw verbonden zijn met Den Haag, de internationale stad van vrede en recht.
Andrew Carnegie, die ons het Vredespaleis schonk.
Bertha von Suttner, beroemd om haar roman ‘Die Waffen nieder’.
Tobias Asser, de eerste en tot nu toe enige Nederlander die de Nobelprijs voor de vrede mocht ontvangen.

Ja, oorlog is mensenwerk.
Maar vrede ook.
Meneer Korthals Altes,
Namens de organisatie Vredesmissies zonder wapens, in samenwerking met vele andere vredesorganisaties, benoem ik u tot Vredesheld 2021.
De organisaties eren u vanwege uw jarenlange inzet voor een vreedzame wereld.
Met u willen deze organisaties ook al die mensen eren die zich, vaak in de anonimiteit, op een geweldloze manier inzetten voor de vrede.
Vervuld van dat ene, standvastige verlangen.
Het verlangen naar vrede.

Van harte gelukgewenst.