Kort woord door Jan Van Zanen bij het bezoek van de driehoek aan het Buurtpreventieteam (BPT) in het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC), Schilderswijk, 27 december 2022

 

Beste mensen,

Goed om hier te zijn.

Deze bijeenkomst, met straks het diner, is onze manier om dank te zeggen.

En met ons bedoel ik de driehoek (Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente).

Dank voor de inzet op straat van alle mensen uit de Buurtpreventieteams, de buurtvaders en de jongerenwerkers tijdens het WK voetbal.

Dat zeg ik tegen de vertegenwoordigers van de teams hier aanwezig en de kleine driehonderd mensen daarachter.

Met elkaar hebben we gezien hoe Nederland al vroeg werd uitgeschakeld.

Met elkaar hebben we gezien hoe verbluffend ver ‘De Leeuwen van de Atlas’ gekomen zijn.

Steeds was er eerst en vooral de vrolijke opwinding en het feest in de cafés en op straat.

Helaas ging het later vaak toch mis. Na de winst op België, Canada, Spanje en Portugal.

Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, de politie is belaagd en op enig moment heb ik zelfs een noodbevel moeten afgeven.

Niemand kan daar tevreden mee zijn.

Het is niet normaal – en we mogen het ook nooit normaal gaan vinden – dat onvrede of blijdschap ontspoort in geweld en ongeregeldheden.

Toch constateren we ook dat het feest de overhand had en de ongeregeldheden van relatief korte duur waren.

Dat is de verdienste van het Marokkaanse elftal dat ongekend goed presteerde, maar het is ook de verdienste van onze gezamenlijke aanpak.

Een aanpak waarbij BPT-ers, buurtvaders, buurtmoeders en jongerenwerkers vooraf actief waren in de wijk.

Om voeling en contact te houden, om te laten weten op wie gelet zou worden en wat de gevolgen voor relschoppers zouden zijn.

Rond de wedstrijdmomenten was u zichtbaar in de gele hesjes aanwezig en trad de-escalerend op.

Daarmee heeft u niet alles kunnen voorkomen, maar er wel aan bijgedragen dat situaties nooit onbeheersbaar werden.

Snel en effectief ingrijpen van politie en marechaussee zorgde voor relatief snelle terugkeer van de rust in de wijk.

Die aanpak volgen we ook bij de vreugdevuren en de jaarwisseling hier en elders in de stad.

Met de bouwers van de vreugdevuren is eigenlijk al het hele jaar contact.

In heel veel wijken zijn BPT’s en jongerenwerkers paraat om de jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen.

Niemand kan voorspellen hoe deze jaarwisseling mét vreugdevuren en mét vuurwerk verlopen zal.

Zeker is dat onze aanpak, onder andere gericht op het aanspreken van de gemeenschap, bij het WK gewerkt heeft.

Dat het zal bijdragen aan een veiliger en feestelijker jaarwisseling dan zonder deze voorbeeldige inzet van professionals en vrijwilligers mogelijk zou zijn.

Nogmaals, namens de driehoek: dank u wel.