Begroeting door Jan van Zanen van de gemeenteraadsleden van Dordrecht (op retraite in Den Haag), 31 maart 2023

 

Geachte raadsleden,

 

Van harte welkom in Den Haag.

Wat mooi, dat u uw retraite in onze stad houdt.

Bij mijn weten komt het niet zo vaak voor dat een gemeenteraad in een andere stad bijeenkomt.

U doet dat en het lijkt me een goede gewoonte.

Een combinatie van een schoolreisje en de koppen bij elkaar steken.

Het reilen en zeilen van de raad en de raadscommissies, als ook de ondersteuning door de griffie onder de loep nemen.

Kijken wat er goed gaat en wat beter kan.

Het nuttige met het aangename verenigen.

Vanmiddag verlegt u uw aandacht naar het ‘andere Den Haag’, tijdens een bezoek aan de Eerste Kamer.

Het bestaan van Den Haag in tweevoud, het lokale en het landelijke, brengt een heel eigen dynamiek met zich mee.

De Eerste Kamer was ook gedurende enige tijd het werkterrein van Adri Duivesteijn, de twee weken geleden overleden ereburger van Den Haag.

Daarvóór was hij, onder andere, raadslid en later ook wethouder (het was voor de tijd van het dualisme) in Den Haag.

Adri Duivesteijn heeft veel betekend voor Den Haag, vooral op het terrein van stadsvernieuwing.

En: zonder hem was dit Stadhuis aan het Spui er niet gekomen.

Een groot, wit gebouw, waar mensen –  inwoners, ambtenaren, politici, bezoeker – kleur aan geven.

Veel succes gewenst en uiteraard ook een plezierige dag in Den Haag.