Welkomstwoord door Jan van Zanen bij het bezoek van de Metropool Amsterdam Club, 1 november 2023

 

Welkom allemaal, wethouder Sofyan Mbarki, ambtgenoten uit Alkmaar, Amstelveen, Haarlem en Zandvoort, vrienden (Kees en Benno) en alle andere ambassadeurs van de metropoolregio Amsterdam,

Dank Geerte (Udo) voor de uitnodiging en de vriendelijke woorden,

Als Noord-Hollander van geboorte (Edam-Volendam) en uit mijn tijd als burgemeester van Amstelveen ken ik de Metropool Amsterdam Club – Amsterdam en Amstelland, Amsterdam & partners – als een gevarieerd gezelschap vriendinnen en vrienden van Amsterdam en omgeving. Een zeer nuttig netwerk voor de leden van de club en een waardevol instrument ter promotie van de metropoolregio. Aan die samenwerking tussen gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en (culturele en maatschappelijke) ondernemers bewaar ik de beste herinneringen. Amsterdam ‘verkoopt’ Nederland en West-Europa als geen ander ook in de verre …

Goed dat u vandaag Den Haag bezoekt.

Zoals u weet was ik na Amstelveen burgemeester van Utrecht en ben ik inmiddels alweer drie en een half jaar burgemeester van Den Haag. Een stad met een bijzonder profiel. Zetel van regering en parlement, thuis van internationale instellingen en organisaties. Van VN tot NAVO en van Vredespaleis tot Internationaal Strafhof. Daaromheen een groot cluster van dienstverlening. Van advocatenkantoor tot broodjeszaak.

Dit profiel is een solide pijler van onze stedelijke economie en imago. Een pijler die onderhoud en versterking vraagt om onze weerbaarheid en veerkracht op peil te houden. Daarom werken we aan verantwoorde stedelijke ontwikkeling. Aan stimulering van sectoren die kunnen helpen om bewoners in achterblijvende wijken aansluiting te bieden. Aan groen en klimaatbestendigheid om ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven.

The Hague and Partners is onze Haagse tegenhanger van de Metropool Amsterdam Club. Ook hier gaat het om een divers gezelschap van publieke en private organisaties, van bedrijven die elkaar en de regio vooruithelpen. Directeur van The Hague and Partners, Marco Esser, gaat u daar zometeen meer over vertellen.

Zoals Amsterdam haar ontwikkeling in de context van de metropoolregio Amsterdam plaatst, zo doet Den Haag dat in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dat geeft gezonde concurrentie, maar altijd in het besef van onze gezamenlijke belangen. Ook daarom zijn ontmoetingen als deze van groot belang.

Ik wens u een aangename lunch en een interessant middagprogramma. Graag tot ziens in Den Haag.