Welkomstwoord door Jan van Zanen bij het bezoek van de delegatie van Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport van Suriname, 8 juli 2024

 

Geachte aanwezigen,

Het is mij een grote eer en genoegen om u hier in Den Haag te mogen verwelkomen.

De stad die bekendstaat om haar internationale karakter en toewijding aan diplomatie en samenwerking, de stad van Vrede en Recht.

Ik beschouw het als een voorrecht om deze delegatie te ontvangen van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, evenals de vertegenwoordiger van het lokale trainingsinstituut voor bestuurders en de aanwezige districtsambtenaren.

De relatie met Suriname gaat mij nauw aan het hart.

Twee jaar geleden had ik het voorrecht om Suriname te bezoeken.

Tijdens dat bezoek heb ik de warmte en gastvrijheid van uw land mogen ervaren, evenals de vastberadenheid van uw mensen om samen te werken aan een betere toekomst.

Uw minister, Gracia Emanuel, heeft mij bijzonder vriendelijk en gastvrij ontvangen.

De pangi die ik heb ontvangen van uw minister heb ik thuis bewaard.

Daar heb ik ook kennis gemaakt met mevrouw Jennyfer Jozefzoon, en ik ben blij dat ik u hier nu mag welkom heten en dat het gelukt is om een project tussen de VNG en het ministerie te starten.

Het bezoek heeft diepe indruk op mij gemaakt en het heeft mijn ambitie versterkt om de banden tussen Suriname en Den Haag te versterken.

Vandaag staan we hier met een gezamenlijk doel: het bevorderen van burgerparticipatie.

In Den Haag geloven wij sterk in de kracht van onze burgers.

De betrokkenheid en participatie van inwoners is essentieel voor een bloeiende en veerkrachtige gemeenschap.

Ik ben ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren op dit gebied.

Uw expertise en ervaringen, gecombineerd met onze eigen benaderingen en initiatieven, kunnen leiden tot innovatieve en duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar we allemaal voor staan.

Burgerparticipatie gaat verder dan alleen het horen van de stem van onze inwoners; het gaat om het daadwerkelijk betrekken van hen bij het besluitvormingsproces.

Hier in Den Haag hebben we verschillende programma’s en initiatieven opgezet om dit te bevorderen, zoals wijkraden, burgerbegrotingen en tal van participatieve projecten.

In Moerwijk maakt u dat straks mee.

Het opleiden van effectieve en empathische leiders is cruciaal voor het bevorderen van burgerparticipatie, ik ben dan ook blij te zien dat u gezamenlijk namens het ministerie, de districten en het trainingsinstituut aanwezig bent op dit bezoek.

Ik hoop dat deze week u en de andere aanwezigen veel inspiratie en hoop meegeeft om thuis toe te passen. Andersom kunnen de Surinaamse aanpak en methoden ons ook waardevolle inzichten bieden die we hier kunnen toepassen om onze eigen leiderschapsprogramma’s te versterken.

Laten we deze gelegenheid benutten om ervaringen te delen en samen te werken aan concrete plannen die onze gemeenschappen dichter bij elkaar brengen.

Ik kijk uit naar een vruchtbare en inspirerende uitwisseling tijdens uw bezoek.

Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin burgerparticipatie de hoeksteen vormt van onze gemeenschappen.

Hartelijk dank en nogmaals, welkom in Den Haag.