Welkomstwoord door Jan van Zanen bij het bezoek van de Ministers van Justitie uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, 25 juni 2024

 

Excellentie,

Dear Lyndon C.J. Lewis,

Geachte aanwezigen,

 

Welkom in onze mooie Scheveningse haven.

 

Vanaf deze plek heeft u een prachtig uitzicht op de haven in al zijn facetten. Vanuit hier ziet u een uniek soort haven met een mix van functies, vrij toegankelijk voor iedereen. Dit Scheveningen is een aantrekkelijke plek voor wonen, werken en recreëren. Een belangrijke plek voor onze stadseconomie, maar ook aantrekkelijk voor criminele activiteiten.

 

Iedere haven is uniek, maar we kennen zeker vergelijkbare uitdagingen. Uitwisseling van ervaringen en expertise is daarom belangrijk voor ons allemaal. In dat kader staan we vandaag stil bij het project Scheveningen Haven Weerbaar tegen Ondermijning.

 

Een samenwerking onder leiding van de gemeente Den Haag met partners zoals RIEC Den Haag (de samenwerkende regionale instanties voor de bestrijding van ondermijning), de politie, de Koninklijke Marechaussee en de Douane. Samen voorkomen, verstoren en bestrijden we ondermijnende activiteiten. Deze aanpak heeft begin dit jaar een nieuwe impuls gekregen. Samen met de partners zetten we nieuwe interventies op.

 

Vorig jaar heeft het RIEC een onderzoek uitgevoerd naar de mate van ondermijnende activiteiten in de haven. Conclusie: Scheveningen Haven is net als elke zeehaven in Nederland kwetsbaar voor ondermijning. Omdat de grote havens zoals Rotterdam en Antwerpen in Vlaanderen steeds beter dichtgezet worden, zien we dat de kleine havens in Nederland aantrekkelijker worden voor criminelen.

 

Door dit waterbedeffect is het belangrijk dat ook Scheveningen Haven actief is in de strijd tegen drugssmokkel via de zee. Een haven met een grote verscheidenheid aan activiteiten heeft ook een verscheidenheid aan interventies nodig. In de haven hebben we nu een integrale aanpak, waarin preventie, repressie en perspectief voor bonafide investeringen samenkomen. Deze aanpak bestaat uit de volgende elementen:

 

Het aanpakken van ondermijning doe je met elkaar en door gericht in te zetten op de structuur van de criminele netwerken in de context van stad en haven. Door informatiedeling, meer oren en ogen in het gebied en gerichte controles op het land en het water krijgen we inzicht in en meer grip op de criminaliteit.

 

We werpen barrières in de haven op tegen drugs- en mensensmokkel met bestuurlijke maatregelen en technische hulpmiddelen zoals slimme camera’s die kades en havenmonding monitoren. Zo krijgen we zicht op het wie wat en waar van activiteiten op land en water.

 

We zetten ook preventief in op het voorkomen van ondermijning in de haven door de samenwerking aan te gaan met ondernemers en het weerbaarder maken van bedrijven tegen toenaderingen door criminelen.

Ondermijnende criminaliteit is ook een sociaal probleem. Door in te zetten op meer bewustwording en sociale cohesie in de wijken rond de haven willen we dit aspect aanpakken en meldingsbereidheid verhogen.

 

Ondermijning in de haven pak je ten slotte niet aan vanachter een bureau. Een fysieke locatie met aanspreekbare professionals is nodig in de haven. Om contact te maken en zo aan het vertrouwen van inwoners en ondernemers te bouwen.

 

Met deze samenhangende aanpak maken we van Scheveningen Haven een aantrekkelijke, veilige en weerbare zeehaven en waarborgen we dat dit ook zo blijft.

 

Ik hoop dat u tijdens deze middag goede ideeën opdoet die u helpen een bestuurlijke aanpak op te zetten op de Eilanden.

 

Ik wens iedereen een leerzame middag toe.