Openingswoord door Jan van Zanen bij het bezoek van raadscommissies aan het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, 8 november 2023

 

Welkom leden van de raadscommissies ruimte en samenleving,

Goedemorgen iedereen,

Dank dat u er bent met zovelen. Zowel als raadsleden als als actieve collega’s in de Alliantieraad. Ik bewonder dat zeer. U heeft namelijk naast uw werk als raadslid of als lid van Alliantieraad ook (veelal) nog andere werkzaamheden. Top.

Goed dat beide raadscommissies hier vanmorgen zijn. Want Zuidwest verdient de blijvende aandacht van de raad en het college. Dat geldt voor de gebouwde omgeving die de komende jaren ingrijpend zal veranderen en dat geldt voor de bewoners van nu en van morgen.

We werken al een tijd aan Zuidwest en de eerste successen zijn geboekt. Onder andere dankzij de eerste Regiodeal die dit jaar is afgerond. Met middelen en de inzet van Rijk, gemeente en onze partners zijn concrete verbeteringen ingezet.

Vanmorgen bent u bij elkaar omdat de verantwoordelijkheden rond het versterken van Zuidwest zijn aangescherpt. Het Nationaal Programma gaat meer sturen, aanjagen en regie voeren. Directeur Chris Schaapman van het Nationaal Programma zal daar straks op ingaan.

Bewoners, ondernemers, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, corporaties, politie en vele andere organisaties hebben al veel gedaan en zullen dat blijven doen. Als burgemeester, maar ook als voorzitter van de Alliantieraad, zal ik me daar hard voor blijven maken. Want het commitment dat we nu hebben, moet lang mee. Tot een Zuidwest waar jongeren dezelfde kansen hebben als elders in Den Haag, tot er perspectief is voor alle bewoners.

Aan die kansen en dat perspectief wordt nu al concreet gewerkt. Bij Block 33 bijvoorbeeld. De ‘jongerenhub’ in de Van Baerlestraat in Moerwijk is een ontmoetingsplek waar jongeren elkaar ondersteunen met hulp bij huiswerk, klussen of het opstarten van een eigen onderneming.

Ander voorbeeld. Met twee jongerenrechtbanken starten het Roemer Visscher College en het Zuid-West College een bijzonder initiatief waarbij leerlingen kleine incidenten in of rond de school zelf oplossen. Hier staat niet het straffen centraal, maar het vinden van oplossingen waarmee alle betrokkenen verder kunnen.

Ook bij wijkrechtspraak staat het vinden van een passende oplossing voor de betrokkenen centraal. Gemeente, rechtbank, politie en Openbaar Ministerie starten in december met de wijkrechter. Een rechter die mensen met gestapelde problemen kan helpen om hun kwesties samen met hun eigen omgeving op te pakken om niet alleen de kans op recidive te verkleinen, maar vooral om verder te komen in het leven.

Twee voorbeelden die illustreren dat het in Zuidwest zeker niet alleen gaat om de gebouwde omgeving die vernieuwd, verbeterd en verdicht zal worden. De sociaaleconomische agenda – werk dus, ik kijk naar Harry Wientjes – voor Zuidwest zal daarbij in de volle breedte gelijke tred moeten houden. Vandaag en in de komende twintig jaar. Daar is een alerte en betrokken gemeenteraad hard bij nodig. Dank u wel.