Toespraak door Jan van Zanen bij de bijeenkomst rond het kunstwerk Stille Strijd, 20 december 2023

 

Saskia Stolz (kunstenares), sprekers Tessa en Monique, zanger Dany, betrokkenen,

 

Het is mij vreemd te moede naast dit indrukwekkende beeld. Indrukwekkend door zijn omvang, maar vooral door de uitbundige kleur tegenover de naar binnen gekeerde wanhoop die het verbeeldt. Het is goed dat dit werk van Saskia Stolz op reis langs Nederlandse steden ook Den Haag aandoet. Want ook Den Haag kent een groep jongeren die gekweld wordt door somberheid, depressiviteit en suïcidale gedachten.

De verslechterende mentale gezondheid onder jongeren vroeg al langer om aandacht. Het sociaal isolement dat ontstond door de coronamaatregelen heeft daaraan weinig goeds gedaan. Nog altijd merken leraren, hulpverleners, ouders en jongeren zelf hoe groot de impact van de coronatijd op het leven van jonge mensen nog altijd is.

Net als elders in het land proberen we er in Den Haag voor onze jongeren te zijn. Op school, in de zorg, in de opvang na een suïcidepoging. Dat gebeurt onder andere in het SuMoNa (Suïcidepreventie, Monitoring en Nazorg) programma. Een aanpak die bestaat sinds 2008 en onlangs is uitgebreid. Een methode waarin Haagse hulpverlener en instanties zorg en ondersteuning bieden aan jongeren en hun naasten. Waarin partijen contact houden voor goede nazorg, monitoring en een luisterend oor. Ook wanneer anderen alweer zijn overgegaan tot de orde van de dag.

Naast de zorg voor de jongeren die dat nodig hebben, werken we landelijk samen aan preventie. Met meer prioriteit en betere afstemming tussen professionele partijen. Maar ook door ‘durven en leren praten over suïcide’ hoger op de agenda te zetten.

Wethouder Vavier is al geruime tijd intensief met dit vraagstuk bezig. Samen met wethouder Barker heeft zij in antwoord op een oproep van de VNG en vertegenwoordigers in de gemeenteraad toegezegd om op een geschikte plek in ieder stadsdeel een plaquette op een bankje te plaatsen dat aandacht vraagt voor de problematiek. Opdat meer mensen erbij stil zullen staan en het gesprek erover zullen voeren.

Met de lichtjes die we tijdens deze ‘Let your Light Shine’ ontsteken, steunen we nabestaanden. Het is ook een teken van hoop voor de omgeving van jongeren die worstelen met de gedachte aan zelfdoding. Dit beeld van een vertwijfelde jongere is hopelijk een aanmoediging om depressieve gevoelens te delen. Laat het de omgeving van jongeren helpen om signalen van wanhoop te herkennen. Juist in deze donkere tijd van het jaar.