Openingswoord door Jan van Zanen bij de halfjaarlijkse bijeenkomst met levensbeschouwelijke organisaties, 29 mei2024

 

Geachte vertegenwoordigers van religieuze- en levensbeschouwelijke organisaties,

Mevrouw en heren wethouders,

 

Dank voorzitter Amresh Baldewpersad Tewarie en de stichting Arya Samaj Nederland (ASAN) voor de geboden gastvrijheid. Dank ook aan de leden van de voorbereidingsgroep en de geïnterviewden uit de verschillende gemeenschappen. Uw voorbereiding en interviews zullen bijdragen aan een succesvolle bijeenkomst.

Goed om te zien dat u hier in alle diversiteit aanwezig bent voor een openhartige gedachtewisseling. Dit is de zevende netwerkbijeenkomst op rij. Uit het feit dat de gemeente mede-initiator is van deze halfjaarlijkse ontmoeting, kunt u afleiden dat we er veel belang aan hechten. Voor mijzelf geldt dat ik alle verbanden waarin Hagenaars en Hagenezen samenkomen verwelkom. Vooral als men daarbij het contact met andere groepen in de samenleving aangaat. Het is een eerste vereiste voor een gedeelde stadsidentiteit die onze rijke verscheidenheid overstijgt.

Religieuze- en levensbeschouwelijke organisaties zoals de uwen, zijn belangrijke draden in het netwerk van onze stedelijke samenleving. Zij dekken dat stedelijk weefsel niet volledig, daarvoor is de diversiteit te groot en de hang naar individualiteit in onze stad te sterk. Dat is goed om te beseffen wanneer wij als bestuurders en vertegenwoordigers samenkomen. De stad is natuurlijk meer dan de som van vertegenwoordigende organisaties.

Het neemt niet weg dat onze periodieke samenkomst van grote waarde is. Het feit dat u het aandurft om ook gevoelige zaken en schadelijke praktijken met elkaar te bespreken, getuigt van moed en zelfvertrouwen. Daarbij noem ik ook graag de naam van Hassan al-Ghazi. Hij is dit jaar al 41 jaar in verschillende functies actief voor de gemeente Den Haag en gaat in augustus met pensioen. Dank Hassan, voor jouw rol bij dit halfjaarlijks treffen en jouw aandeel in de voorbereiding van deze editie. Ook nu vast dank voor alles wat je de afgelopen decennia voor de gemeente hebt betekend.

Ik wens u allen een goed samenzijn.