Openingswoord door burgemeester Jan van Zanen bij de bijeenkomst met uitvoerende partijen van het Actieprogramma Scheveningen, 1 april 2022

 

Beste mensen,

De strandtenten zijn alweer even open. De eerste mooie dagen zijn geweest. Met deze sessie willen we – voor de grote drukte uit – iedereen op scherp zetten. Wie lopen er straks op het strand en de boulevard om alles in goede banen te leiden? Hoe zorgen we dat we elkaar weten te vinden en werken vanuit een gedeelde optiek?

Ook dit jaar zijn we weer aanwezig met verschillende disciplines, elk met diverse petten. Daar kan een hoop misgaan. Vorig jaar hebben we in het eerste jaar van het Actieplan Scheveningen al meteen laten zien dat er met zichtbare maatregelen, goede afstemming en betere participatie van bewoners en ondernemers, veel te winnen is.

Er is met alle betrokken partijen gesproken. De strandtenthouders en de ondernemers van de boulevard zijn goed aangesloten. Op verschillende momenten zijn belangen van bewoners en ondernemers benoemd. Dat heeft tot meer begrip geleid. Er zijn slagbomen geplaatst op de Vissershavenweg en de Scheveningse Slag. Die gaan meteen dicht als het nodig is. Iedereen heeft gezien dat het werkt. En er is een begin gemaakt met een integrale aanpak. Geen acties vanuit de verschillende gemeentelijke diensten afzonderlijk, maar in afstemming.

Die lijn vanuit het Actieplan Scheveningen zetten we door en breiden we uit. Het parkeren zal beter meegenomen worden in de maatregelen en het Meldpunt Overlast Scheveningen is in de lucht. Ook wie slachtoffer of getuige is van straatintimidatie kan daar nu expliciet melding van maken.

Door de ervaring van vorig jaar zijn we voorzichtig optimistisch. Het vertrouwen in de overheid – of eigenlijk in iedereen met een officieel tenue – keert hopelijk langzaam terug. Die winst is ook zo weer verspeeld. Dat hebben we niet helemaal in de hand. Een echt hete zomer geeft al snel meer risico’s en er zullen altijd onverwachte gebeurtenissen zijn. Reden te meer om op orde te hebben, wat we kunnen voorzien en voorbereiden.

Ik heb er alle vertrouwen in dat de mensen van uw organisaties en die van de gemeente weer tactvol en doortastend tussen bewoners, badgasten en boulevardflaneerders zullen staan. Dat we elkaar zullen weten te vinden waar het nodig is. Dat Scheveningen – mede dankzij deze samenwerking – een mooi strandseizoen voor iedereen beleeft.