Dankwoord door Jan van Zanen bij de boekpresentatie 150 jaar Hindostaanse migratie, 1 juni 2024

 

Goedemiddag allemaal,

Geachte Chan Choenni en Kanta Adhin,

Van harte gefeliciteerd met de presentatie van uw nieuwe boek.

Uitgever Thakoerdin, m’n complimenten.

Dank voor dit boek over de geschiedenis van de twee migraties.

Van Brits-Indië naar Suriname, van uitzichtloze armoede naar de contractarbeid na de afschaffing van de slavernij.

Van Suriname tot en met de komst naar Nederland in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Het kan niemand ontgaan zijn dat het afgelopen jaar 150 jaar Hindostaanse immigratie werd herdacht.

We kijken terug op een jaar met diverse succesvolle bijeenkomsten en evenementen.

Het heeft de geschiedenis en het heden van de Surinaams-Hindostaanse gemeenschap vol in het licht gezet.

Het was de herdenking van een dubbele migratie.

Eerst de migratie naar Suriname die begon met de reis van de eerste contractarbeiders met het schip de Lallah Rookh in 1873.

Honderd jaar later volgde de migratie van grote aantallen Hindostaanse Surinamers naar Nederland en Den Haag in het bijzonder.

Den Haag zou ermee uitgroeien tot hoofdstad van de Hindostaanse gemeenschap in Nederland.

Naar die migratie heeft u beide veel onderzoek gedaan.

U heeft er over geschreven en gesproken. Met het verschijnen van dit boek wordt dit herdenkingsjaar passend afgesloten.

De geschiedenis van de Hindostaanse gemeenschap gaat ondertussen gewoon door.

In Suriname en hier in Den Haag waar de Hindostanen een gewaardeerd onderdeel vormen van de diverse samenleving.

Dank u wel.