Boekpresentatie ‘Hof van Wouw, geschiedenis van een Haags hofje’, 27 juni 2024

 

Beste Marjolein Jorna (auteur),

Beste Regenten van de Stichting de Hof Van Wouw,

Aanwezigen,

Wat mooi dat dit stukje Haags historisch erfgoed zo prettig en nauwkeurig is beschreven door u, mevrouw Marjolein Jorna. De geschiedenis van een hofje dat niet alleen meer dan 375 jaar historie telt, maar ook steeds door opeenvolgende generaties van de familie onderhouden en daarmee behouden is gebleven.

Graag richt ik een woord van dank tot de leden van het College van Regenten die met tomeloze inzet en beperkte middelen proberen aan alle eisen van deze tijd te voldoen: onderhoud van het hele complex, inclusief de tuinen, met respect voor het monumentale karakter.

Hofjes vallen niet binnen het stelsel van woningbouwcorporaties en zijn een bijzondere vorm van sociale huisvesting. Het zijn particuliere instellingen die sociale woningen verhuren waarvan besturen hun werk vrijwillig en onbezoldigd doen. Daarvan lijken niet alle bewoners zich even goed bewust.

Nog altijd huisvest de Hof van Wouw, geheel in de geest van oprichtster Cornelia van Wouw, alleenstaande vrouwen. De woningen worden telkens zoveel mogelijk aangepast aan de eisen des tijds. De nieuwe uitdaging op dit gebied is het energiezuiniger maken van de woningen voor zover daar middelen voor zijn en dit toegestaan is voor monumenten.

De gebouwen en tuinen zijn – dankzij subsidies, maar vooral dankzij veel vrijwilligers – in goede staat. De representatieve Tuinkamer wordt verhuurd voor bijeenkomsten, partijen en besloten diners. De hof is daarmee een oude, maar nog altijd vitale dame.

Tegenwoordig spreken we van huisvesting voor bijzondere doelgroepen, maar woonzorg bestaat al sinds de middeleeuwen. Van de Gasthuizen tot de hofjes voor ouden van dagen en ongetrouwde vrouwen.

In de hoogtijdagen van onze verzorgingsstaat, golden de hofjes als gedateerd en waren ze niet meer zo gewild. Dankzij de relatief lage woonlasten en natuurlijk omdat er opnieuw grote woningnood heerst, zijn er lange wachtlijsten voor een woning in een hofje. Sterker nog. Er is zelfs sprake van een revival van het gezamenlijk wonen. Zo werd er in Arnhem recent een nieuw hof gebouwd (Huybert van Oldenhof) en bestaat er in Nederland een stichting Knarrenhof die onder meer in Zwolle een complex heeft gerealiseerd.

Na het opheffen van de bejaardenhuizen, wordt er veel nagedacht over en geëxperimenteerd met nieuwe vormen van huisvesting voor senioren. Om met betere doorstroming ruimte te maken voor jonge gezinnen en om ouderen in staat te stellen langer zelfstandig te blijven wonen. Leuk om te weten dat het aloude hofjesconcept in recent wetenschappelijk onderzoek het beste scoort.

Mijn felicitaties voor het verschijnen van dit prachtig vormgegeven boek en de beste wensen voor de ‘Hof van Wouw’ en alle andere hofjes van ons land.