Opening door Jan van Zanen van het BT Event ‘Ruimte voor werk’, 9 november 2023

 

Dank Roelof Hemmen (dagvoorzitter),

Goedemorgen allemaal in het stadion van Sparta,

Het is Spartaans koud hier … in de Keukenkampioendivisie is het warmer …

‘ … Rood wit is onze glorie,

Rood wit zit ons in’t bloed.

Bij neerlaag of victorie,

In voor- en tegenspoed …’.

Ja, ik moest de tekst even spieken. Ach ja, u weet het, ik ben van de buren.

Fijn dat ik u als voorzitter van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (mede namens ambtgenoot en mede-voorzitter Ahmed Aboutaleb) mag begroeten. Het thema van dit BT Congres is ‘Ruimte voor werk’ oftewel een gezonde woon-werkbalans. En dan gaat het hier niet om de vraag wie de kinderen naar school brengt of de boodschappen doet. We spreken over de noodzaak om bij de groei van de bevolking niet alleen aandacht te hebben voor woonruimte, maar ook voor bedrijfsruimten.

In onze metropoolregio, waar diverse ruimteclaims om de voorrang vechten, speelt dit thema nadrukkelijk. Overigens niet overal op dezelfde manier. Hier in het Rotterdamse ziet de relatie wonen en werken er anders uit dan in Den Haag.

In welke richting we de oplossing met elkaar moeten zoeken? Ik denk door integrale verstedelijking.

Dat betekent betere afstemming van onze antwoorden op de vraag naar ruimte. Ook zonder de huidige schaarste aan plek voor bedrijven ligt die opdracht op ons bord. Om samen een sterke regio te zijn en te blijven. Het betekent ook dat we verschillende stedelijke functies meer moeten willen mengen. Voor een sterk stedelijk weefsel en voor het optimaal benutten van de beschikbare ruimte.

Dat kan niet overal. Ik heb al gezegd dat de relatie wonen en werken er anders uitziet in Rotterdam en de Rijnmond dan in Den Haag en omgeving. Ik weet ook dat het bedrijfsleven soms huiverig is voor die menging. Het brengt meer restricties mee voor de bedrijfsvoering en kan de expansiemogelijkheden beperken.

Toch moeten we de mogelijkheden die steeds schoner en stiller producerende bedrijven bieden benutten. Dat vraagt transparantie en verantwoording van bedrijven. Ondernemingen moeten hun processen en vergunningen op orde hebben, maar moeten ook hun draagvlak in de samenleving zelf verdienen. Gemeenten (en provincie) hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Daarmee is integrale verstedelijking een ingewikkelde, maar zeker ook veelbelovende opdracht.

Ruimte voor werken en ruimte voor wonen zijn allebei urgent. Zeker in de MRDH. Ik wens u een boeiend congres. En nogmaals: welkom in het Sparta stadion.