Afscheidsspeech Bülent Aydin, 29 maart 2022

 

Bülent,

Van jou namen we eerder afscheid, in maart 2018.

Eind 2019 kwam je terug.

Als woordvoerder economie, arbeidsmarkt/werkgelegenheid, financiën, dienstverlening en sport en cultuur.

Een flinke portefeuille.

Op de site van je fractie schreef je dat beginselen als solidariteit en rechtvaardigheid je met de paplepel zijn ingegoten en je deze steeds hoog in het vaandel hebt staan.

Je schreef ook dat de samenleving niet maakbaar is, maar dat dat niet wil zeggen dat we met onze armen over elkaar, stil moeten zitten. En, dat overheidsbeleid wel degelijk zinvol is.

In jouw ogen moet de overheid problemen van mensen aanvoelen en oog hebben voor de uitvoering.

 

Waar maakte jij je zoal sterk voor in de afgelopen paar jaar?

Je pleitte ervoor dat Parkpop in Zuiderpark bleef en dat de gemeente de regie houdt waar het gaat om het begeleiden van jongeren naar werk.

Je maakte je sterk voor een nieuw evenementenbeleid, met vooral oog voor kleinschalige en lokale evenementen.

Je zette je met succes in voor het behoud van kleine culturele instellingen.

Een initiatiefnota, onder meer van jou, met aanbevelingen voor meer openbaarheid, werd overgenomen.

De nota bevat negen voorstellen om de wijze waarop de gemeente omgaat met openbaarheid te verbeteren, in het bijzonder bij het afdoen van WOB-verzoeken.

 

Ik citeer jou:

‘Nu de gemeente onze initiatiefnota heeft overgenomen, worden we bijna de meest openbare stad van Nederland.

En dat is goed, want in een open democratie moeten burgers weten welke besluiten waarom worden genomen en waaraan hun geld wordt uitgegeven.’

 

Bülent,

Dank voor je inzet voor onze stad.

Het ga je goed.

Een vroedschapspenning heb je bij jouw eerdere afscheid ontvangen.