Chanoekawens

Wat mooi, om met u bijeen te zijn.

Hier, in de Glazen zaal van de monumentale Portugese synagoge, ofwel Snoge.

Dank aan de Liberaal Joodse Gemeente voor de uitnodiging om de eerste dag van Chanoeka meeĀ  te vieren.

Gelukkig kunt u weer in levenden lijve bijeenkomen.

Laten we hopen dat we de tijd van online vieringen voorlopig achter ons hebben gelaten.

Hoogtijdagen als Chanoeka beleef je toch het liefst samen.

Sinds juli 2020 heb ik Den Haag leren kennen als een stad waar de wereld thuis is, vele talen gesproken en vele geloven beleden worden.

Al die geloofs-en levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn een onlosmakelijk deel van onze stedelijke samenleving.

Den Haag kent een bloeiende Joodse gemeenschap, met een geschiedenis die heel lang terug gaat.

De Joodse feestdagen worden hier al eeuwen gevierd.

Zoals Chanoeka.

Van harte wens ik u en iedereen die u dierbaar is een heel mooi Chanoeka toe.

Mogen de lichtjes van dit feest, juist in deze tijd waarin we ons over veel dingen zorgen maken, u vreugde en geborgenheid schenken.