Corien Glaudemans

Mevrouw Glaudemans, beste Corien,

Een kwart eeuw lang was u archivaris en wetenschappelijk medewerker van het Haags Gemeentearchief.

In die tijd heeft u zich volgens velen ontwikkeld tot het ‘historisch geweten’ van de stad Den Haag.

U was en bent niet alleen beroepsmatig bijzonder toegewijd aan de Haagse historie.

De vele publicaties die u als auteur of medeauteur op uw naam bracht, schreef u vaak in uw vrije tijd.

 

Als niet-Joodse historica specialiseerde u zich in de meer dan driehonderd jaar oude geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Den Haag.

Uw belangstelling gaat met name uit naar de periode in en rond de Tweede Wereldoorlog.

Een nauwelijks te bevatten geschiedenis van verbijsterende getallen: van de 17.000 Joden die in 1940 in Den Haag woonden, werden er ruim 12.000 vermoord.

Voor het behoud van ‘weten’ en ‘geweten’ is het vastleggen van de ‘ongelofelijke’ feiten cruciaal.

Met wetenschappelijk precisie onderzoekt en documenteert u de historie.

Uw onderzoekspraktijk is inmiddels de standaard binnen het Haags Gemeentearchief.

En niet alleen waar het de geschiedenis van Joods Den Haag betreft.

Naast uw onderzoekswerk zet u zich in voor de verbreiding van historische kennis.

U bent vraagbaak voor de Joodse gemeenschap en verzorgt lezingen en rondleidingen.

Daarnaast was u onder meer tien jaar lang eindredacteur van de historische rubriek ‘Terugblik’ in het weekblad Den Haag Centraal.

U was medeoprichter en bent nog altijd bestuurslid van de Stichting Joods Erfgoed Den Haag.

U draagt bij aan de organisatie van evenementen en activiteiten, zoals de Europese Dag van de Joodse Cultuur, de Mr. Visser-lezing en de Open Joodse Huizendag.

Mevrouw Glaudemans,

Uw werk als archivaris en onderzoeker heeft de standaard gezet bij het Haags Gemeentearchief.

Uw publicaties borgen de herinnering aan de Joodse geschiedenis van Den Haag en de tragedie van de Shoah in het bijzonder.

Daarnaast heeft u zich in- en buiten uw werk ingezet voor kennis van en voorlichting over de geschiedenis van de Haagse Joden.

U deed en doet dat nog steeds op een wijze die weerklank vindt tot ver buiten de Haagse stadsgrenzen. Van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding.