Zuster Corrie Riedewald,

 

Wat bent u toch een schat van een mens.

En van onschatbare waarde.

U bent al jarenlang lid van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden.

Eerst nog samen met wijlen uw echtgenoot, Jules Riedewald.

U bent ook al jarenlang vrijwilliger bij de kerk.

En u bent

lid van het “dienarenkorps” binnen de kerk.

Als dienaar doet u van alles: gemeenteleden en gasten ontvangen, iedereen van koffie en thee voorzien, de was, schoonmaken, …

Al moet u dat laatste vanwege uw leeftijd tegenwoordig aan anderen overlaten.

Met moeite, maar ze doen het graag.

U bent een vraagbaak voor andere dienaren.

En u bent altijd bereid om te helpen.

U bent verder penningmeester geweest binnen het dienarenkorps, u doet alle boodschappen en u bewaakt alle voorraden, van het wc-papier tot aan de suikerklontjes, van de chocomel tot aan de wijn, alles gaat door uw handen.

U bezoekt ook nieuwe leden en gemeenteleden die ziek of eenzaam zijn.

En u bent lid van Vrouwenorganisatie Afimo.

Lieve zuster Corrie Riedewald, u staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar vandaag zetten we u wel in het zonnetje, want u bent geduldig, hardwerkend, verantwoordelijk, vriendelijk, toegankelijk en toegewijd.

Kortom, u bent een schat van een mens.

U heeft een paar grote passies:

  • De kerk, de Evangelische Broedergemeente;
  • Uw kinderen en kleinkinderen;
  • En: koken en bakken.

Oh, ik ben zo jaloers.

Even over dat bakken…

U maakt de heerlijkste keksikoeken, maizenakoeken, kaaskoeken, pindakoeken, kokoskoeken en fiadoekoeken, vruchtencake.

Heerlijk, waar woont u?

Hmm, het water loopt ons hier in de mond.

En dan bent u ook nog de gemberbierspecialist van de kerk.

Zuster Corrie Riedewald, u bent zoals eerder gezegd van onschatbare waarde en een schat van een mens.

U bent ontzettend leuk.

Het heeft de Majesteit behaagd om u een Koninklijke onderscheiding te geven.