Afscheidsspeech Daniel Scheper, 29 maart 2022

 

Daniel,

Tussen 2014 en nu was je namens D66 raadslid, fractievertegenwoordiger en weer raadslid.

Dat zegt iets over je maatschappelijk plichtsgevoel en flexibiliteit.

 

We maakten je mee als iemand waar je op kunt bouwen en met oog voor de toekomst.

Met kennis en kunde, met name op het vlak van economie en financiën.

Een leefbare stad met een gezonde economie, met ruimte voor ondernemers, en met een goed functionerende gemeente.

Dat is het Den Haag waar jij je voor inzette.

 

De horeca had ook jouw bijzondere aandacht.

Zo wilde je een einde maken aan de sterke opmars van fastfoodzaken in de stad.

Je maakte je er druk om dat in het centrum de afgelopen jaren steeds meer hamburgertentjes, kebabzaken en fastfood-restaurantjes verschenen.

‘De Haagse binnenstad wordt veel te eenzijdig en ook veel te ongezond’,  zei je.

Je zag dat de omgevingswet ons meer kansen geeft, maar vond wel dat we er slim mee moeten omgaan.

Dat we bij de vraag naar woningen niet mogen vergeten dat mensen ook ergens moeten werken, naar school moeten en zich ergens moeten kunnen ontspannen.

En je hamerde niet alleen op het belang van duurzaam bouwen, maar ook op de noodzaak altijd omwonenden meenemen in de plannen.

 

Als voorzitter van de rekeningencommissie hield je ons scherp waar het de financiën betrof.

Tijdens de Coronacrisis, toen veel mensen moesten leunen op de overheid voor steun, zei je:

“We kunnen trots zijn op hoe we de Hagenaars hebben geholpen met hun huishoudboekje.

Maar we moeten nu naar ons eigen huishoudboekje kijken en daar zien we grote problemen.’

Je bleef onvermoeibaar pleiten voor lobby bij het Rijk voor voldoende geld voor kerntaken van onze gemeente.

 

Daniel,

Jij vertrekt, maar jouw scherpe blik op de toekomst houden wij in ere.

Zeker waar het gaat om de grote uitdaging waar wij als stadsbestuur voor staan:

hoe onze snel groeiende en volgebouwde stad leefbaar te houden en tegelijk ruimte te geven aan ondernemers, aan Hagenaars om te wonen, te werken, naar school te gaan én te ontspannen.

 

Dank voor je inzet voor onze stad en haar bewoners.

Het ga je goed.

Je krijgt een vroedschapspenning overhandigd.