Dankwoord na overhandiging rapport raadsenquête Amare, 8 september 2023

 

Geachte leden van de raadsenquêtecommissie,

Veel dank voor dit rapport, dat ik als voorzitter van de raad in ontvangst mag nemen.

Ben onder de indruk van de omvang.

Het gaat dan ook over een voor de stad belangrijk onderwerp.

Los van het onderwerp markeert het verschijnen van dit rapport een historische mijlpaal voor de gemeenteraad van Den Haag.

Voor het eerst in haar geschiedenis heeft de raad gebruik gemaakt van het zwaarste instrument waarover zij beschikt: de raadsenquête.

Mijn bewondering voor de hoeveelheid tijd die de enquêtecommissie erin heeft gestoken.

Zal het rapport met belangstelling lezen.

En ik hoop voor iedereen op een constructieve bespreking in de raad.

Uiteindelijk gaat het om de vraag:

Welke lessen kunnen wij trekken uit dit onderzoek?

Dank u wel.