Meneer Kemper,

U bent een verzorger, verbinder en verteller.
Daarover zo meer, maar eerst een korte levensschets. Als zoon van een voddenhandelaar – een ‘Lorrenboer’, staat er in een aanbeveling – bezocht u de technische school.
Na uw diensttijd ging u als monteur werken bij het Gemeentelijk Energie Bedrijf (GEB).
Daar bent u tot uw vervroegde uittreding gebleven.
U was een trouw werknemer, ondanks de zorg voor uw gezin met een zieke vrouw en jonge kinderen.

Toen u met pensioen ging wijdde u zich volledig aan de verzorging van uw vrouw die aan een progressieve spierziekte leed.
Na het overlijden van uw vrouw heeft u in het vrijwilligersleven een nieuwe bestemming gevonden.
U bent begonnen in de Wijk Oudergroep Transvaal, zat in het bestuur en organiseerde diverse activiteiten.
Bij de Buurtcommissie Transvaal liep u mee in de wijkrondes om signalen vanuit de buurt op te pikken en zo nodig door te spelen aan het opbouwwerk, de woningbouw of de politie.
In en vanuit het werk van deze commissie bent u vaak een verbinder genoemd.
Al zo’n twintig jaar bent u vrijwilliger op verschillende locaties. Nu vrijwilliger én bewoner van het ouderencomplex in de Scheeperstraat.
Lange tijd was u coördinator.
Tegenwoordig doet u het onderhoud van de tuin en het beheer van de gemeenschappelijke ruimte.
Daarbij heeft u altijd oog voor de bewoners.
U geeft wat extra aandacht of doet boodschapjes. Wooncorporatie Staedion is u zeer dankbaar voor dit ondersteunende werk.
Bij welzijnsorganisatie Zebra was u bestuurslid en bent u nog altijd actief als sleutelbewaarder, organisator van de spelletjesmiddag en verzorger van de telefooncirkel. Dagelijks belt u de leden van de cirkel om te vragen hoe het met hen gaat en om hulp in te roepen als dat nodig is.
Ten slotte nog iets over uw kwaliteiten als verteller.
U heeft een lang en bewogen leven achter de rug en u kunt daar prachtig over spreken.
In de Juliana kerk – nu Juliana Plaza – luisteren jongeren, stagiairs en medewerkers vaak ademloos naar uw aangrijpende verhalen.
In het kader van 75 jaar vrijheid zijn uw vertellingen opgenomen in het programma van het Kerstconcert en de Nieuwjaarsreceptie van Transvaal.
Honderden aanwezigen hebben uw levenslessen in zich opgenomen.

Meneer Kemper,
Uw inzet voor de ander is bewonderenswaardig.
Ik ben dan ook verheugd dat ik namens Zijne Majesteit de Koning uw benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau mag overbrengen.